1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành giảm mạnh đến hết năm 2023

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Cụ thể, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng). 

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành giảm mạnh đến hết năm 2023 - 1

Giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: VGP).

Đối với dịch vụ lữ hành của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng), khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng);

Riêng mức ký quỹ với dịch vụ lữ hành của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng).

Thực hiện Nghị định, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành.

Tuy nhiên, Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP. Các doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Điều 1 Nghị định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.

Đối với các ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành, ngân hàng có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp; cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định.

Danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ gửi về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.