Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Phải quản trị PVN theo tiêu chuẩn quốc tế”

“Khi nguồn lực về vốn, công nghệ và tài nguyên thiên nhiên không phải là thế mạnh cạnh tranh thì doanh nghiệp (DN) phải vươn tới những chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành, tận dụng tốt các lợi thế trong tiến trình hội nhập, biến thách thức thành cơ hội”, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.
>>PVN và Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác
>>PVN hợp tác cùng đối tác tiềm năng sản xuất xơ sợi polyester

Ông Vượng cho biết Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương luôn coi trọng vai trò trụ cột của Petrovietnam đối với nền kinh tế quốc gia.
Ông Vượng cho biết Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương luôn coi trọng vai trò trụ cột của Petrovietnam đối với nền kinh tế quốc gia.

Cụ thể, ông Vượng nhận định rằng Việt Nam đang hội nhập kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA). Khi nguồn lực về vốn, công nghệ và tài nguyên thiên nhiên không phải là thế mạnh cạnh tranh thì doanh nghiệp (DN) phải vươn tới những chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành, tận dụng tốt các lợi thế trong tiến trình hội nhập, biến thách thức thành cơ hội.

Với Petrovietnam, vấn đề nâng cao năng lực quản trị điều hành càng quan trọng khi Tập đoàn đang có hoạt động tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Theo ông Vượng, đây đều là những lĩnh vực cốt lõi, nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật, nhân lực chất lượng cao. Việc làm tốt công tác quản trị DN sẽ giúp Petrovietnam tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực, tăng cường khả năng ứng phó với các biến động thị trường để đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Điều này phần nào đã được chứng minh trong những năm gần đây, mặc dù thị trường dầu khí thế giới có nhiều biến động tiêu cực, giá dầu xuống thấp kéo dài, cơ chế hoạt động của Tập đoàn vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng Petrovietnam với mô hình quản trị được xây dựng theo hướng chuẩn quốc tế đã biết tận dụng các nguồn lực sẵn có, xây dựng các kịch bản, cùng giải pháp ứng phó với biến động giá dầu một cách hiệu quả, tiếp tục có đóng góp quan trọng và ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước với mức trên 10% GDP.

Thực tế cho thấy, có những DN với xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ biết nắm bắt thời cơ đã vượt qua khó khăn, thách thức để thành công. Nhưng cũng có những DN, dù có xuất phát điểm tốt, nguồn tài chính dồi dào, thị trường ổn định, song năng lực quản lý kém, trình độ hạn chế đã thua lỗ, phá sản.

Qua đó, ông Vượng cho rằng có thể thấy chất lượng quản trị, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi DN.

“Đối với một Tập đoàn kinh tế Nhà nước trụ cột về năng lượng quốc gia như Petrovietnam thì những vấn đề trọng yếu cần quan tâm là phải có kế hoạch, lộ trình để nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị DN, tiến tới trở thành công ty dầu khí mang tầm khu vực và thế giới, đồng thời phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ..., phát triển bền vững”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Petrovietnam cần phải xây dựng và đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành về cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ ngành Dầu khí quốc tế cũng như chiến lược phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam nhằm tăng quyền chủ động cho Tập đoàn; cơ chế, chính sách về đầu tư ra nước ngoài; cơ chế, chính sách về tổ chức thực hiện các dịch vụ dầu khí đặc thù trong nội bộ Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DN, đảm bảo vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập; sắp xếp, cổ phần hóa các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc không cần nắm giữ vốn chi phối trong Tập đoàn; nghiên cứu phát triển các tổng công ty/công ty chuyên ngành, tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, đủ mạnh và xóa bỏ sự cạnh tranh nội bộ theo các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Ông Vượng cho rằng Petrovietnam cũng cần tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý, quản trị DN hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các phương thức, hình mẫu quản trị tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm; thí điểm áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả chuẩn KPI tại một số đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Hơn nữa, thường xuyên rà soát và tiến hành công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ, phân cấp, ủy quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và cảnh báo rủi ro.

Tăng cường quản lý, giám sát thông qua người đại diện; xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế cử người đại diện dựa trên loại hình DN. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị DN và hoạt động sản xuất kinh doanh...

Đặc biệt, Petrovietnam phải phát triển được nguồn nhân lực dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên đào tạo bổ sung cho những khâu còn thiếu, nhất là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực mũi nhọn.

Xây dựng chế độ thù lao và các chế độ, chính sách đặc thù áp dụng cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài; đào tạo và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới DN.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, kinh doanh, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành có trình độ cao; có chính sách thu hút nhân tài từ bên ngoài, lựa chọn và tuyển dụng các cán bộ có trình độ, các cán bộ có kinh nghiệm.

Tăng cường và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, công ty và tổ chức trong khu vực và trên thế giới về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh…

Tuy nhiên, theo ông Vượng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tái cơ cấu của Petrovietnam vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác tái cơ cấu DN.

Nhiều vướng mắc, khó khăn của Petrovietnam đưa ra chưa được xử lý kịp thời, thỏa đáng, nhiều cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất kinh doanh cũng trong tình trạng như vậy, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

Sự đồng hành, hỗ trợ của các bộ, ngành với Petrovietnam trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách... liên quan đến hoạt động dầu khí sẽ quyết định sự thành công của tiến trình tái cấu trúc Petrovietnam. Do đó, cần phải đồng hành trong việc tháo gỡ những vướng mắc này.

Ông Vượng cũng nhấn mạnh rằng, trong bất kỳ tình huống nào thì vị thế, vai trò của Petrovietnam đối với nền kinh tế là hết sức quan trọng.

“Có thời điểm đóng góp vào GDP của Petrovietnam lên tới 28-30%. Tại thời điểm hiện nay, dù đang phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu xuống thấp, kinh tế thế giới có nhiều biến động, Tập đoàn vẫn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP”, ông Vượng cho hay,

Lãnh đạo Bộ Công Thương tỏ ra rất chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Petrovietnam đã và đang phải đối diện. Bộ Công Thương đã và sẽ luôn bám sát, hỗ trợ Petrovietnam trong việc đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành hỗ trợ các cơ chế về nguồn tài chính, giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

Cẩm Vy

MỚI NHẤT
Giật mình với 8 loài hoa đắt nhất thế giới, giá hàng tỷ đồng
Giật mình với 8 loài hoa đắt nhất thế giới, giá hàng tỷ đồng

Khách hàng chắc chắn sẽ bị giật mình khi biết về giá của những loài hoa này vì chúng có thể lên tới hàng tỷ đồng

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:47

VietinBank - Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2016
VietinBank - Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2016

Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2016 vừa được Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố. VietinBank góp mặt trong Top 10.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:45

Nhóm bạn thân trúng số 760 tỷ đồng, lập tức nghỉ việc, đi du hí Las Vegas
Nhóm bạn thân trúng số 760 tỷ đồng, lập tức nghỉ việc, đi du hí Las Vegas

(Dân trí) - Một nhóm nhân viên nữ tại nhà bếp của Trung tâm y tế Vương quốc Anh (NHS) đã bỏ việc sau khi trúng xổ số với khoản tiền thưởng trị giá hơn 25 triệu bảng Anh. Hai người trong số họ đang tận hưởng chuyến du hí tại Las Vegas.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:30

TS.Lê Xuân Nghĩa: "Tôi từng không có niềm tin vào việc thành lập Ngân hàng Chính sách"
TS.Lê Xuân Nghĩa: "Tôi từng không có niềm tin vào việc thành lập Ngân hàng Chính sách"

(Dân trí) - TS.Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho biết, ông đã từng không có niềm tin với việc thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội, bởi nhìn vào nợ xấu thời điểm đó rất kinh hãi với trên 40%, nếu phát triển thành một ngân hàng không biết sẽ như thế nào.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:23

Hơn 1.600 trẻ được cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trong năm qua
Hơn 1.600 trẻ được cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trong năm qua

Hôm nay (9/11), Công ty Amway Việt Nam phối hợp với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (NIN), Bộ Y Tế công bố đã giúp 1.665 trẻ em cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất một cách rõ rệt trong năm thứ 2 chương trình “Nutrilite Power of 5” tại tỉnh Bắc Giang.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:20

Tổ ấm “made in Japan” trong tầm tay bạn
Tổ ấm “made in Japan” trong tầm tay bạn

Ngôi nhà là nơi lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm của gia đình, là nơi ta dừng chân và lui về trong hơi ấm của tình thân. Mỗi chúng ta đều muốn ngôi nhà có dấu ấn và phong cách riêng

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:20

Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam: Cơ giới hóa, tự động hóa - Giải pháp phát triển bền vững
Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam: Cơ giới hóa, tự động hóa - Giải pháp phát triển bền vững

Để phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chủ trương tập trung cao độ trong việc triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào tất cả các khâu sản xuất từ khai thác đến chế biến và vận chuyển than.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:16

MobiFone Global ra mắt dịch vụ Cloud Backup đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam
MobiFone Global ra mắt dịch vụ Cloud Backup đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

MobiFone Global – Thành viên của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã hợp tác với hai nhà cung cấp hàng đầu thế giới về điện toán đám mây là Rackspace và Commvault, chính thức ra mắt dịch vụ Cloud Backup. Toàn bộ giải pháp này được xây dựng, chuyển giao theo tiêu chuẩn chất lượng đạt đẳng cấp quốc tế.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:15

Đất ở TPHCM có diện tích từ 36m2 sẽ được tách thửa
Đất ở TPHCM có diện tích từ 36m2 sẽ được tách thửa

(Dân trí) - Sở Tài Nguyên - Môi trường (TN-MT) TPHCM vừa trình UBND TP nội dung bổ sung vào dự thảo thay thế Quyết định 33/2014 về quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa đất.

Thứ năm, 09/11/2017 - 03:00

Thủ tướng Canada đánh cồng tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM
Thủ tướng Canada đánh cồng tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

(Dân trí) - Trưa nay (9/11), tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, rất nhiều doanh nhân, nhân viên văn phòng và đông đảo phóng viên đã túc trực để được "nắm tận tay" Thủ tướng Canada Justin Trudeau - một trong những chính trị gia trẻ tuổi được đánh giá thông minh và “điển trai" nhất hiện nay...

Thứ năm, 09/11/2017 - 02:45

Doanh nhân APEC bàn về chuyện lo robot "cướp" công việc của con người
Doanh nhân APEC bàn về chuyện lo robot "cướp" công việc của con người

(Dân trí) - Các doanh nhân cho rằng, công nghệ phát triển có thể làm mất định một số công việc truyền thống nhưng sẽ mang lại cơ hội mới cho các ngành nghề như dịch vụ và mô hình kinh doanh dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng.

Thứ năm, 09/11/2017 - 01:18

Thương mại điện tử trong APEC dự báo tăng gấp đôi lên 467 tỷ USD
Thương mại điện tử trong APEC dự báo tăng gấp đôi lên 467 tỷ USD

(Dân trí) - Tính riêng về thương mại điện tử B2C, doanh thu xuyên biên giới của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2016 đạt 144 tỷ USD, chiếm khoảng 35,9% doanh thu xuyên biên giới B2C toàn cầu. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 467 tỷ USD và 47,9% vào năm 2020.

Thứ năm, 09/11/2017 - 01:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Túi tiền nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tăng thêm hàng triệu USD
Túi tiền nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tăng thêm hàng triệu USD

Nhà cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa chứng kiến túi tiền phình nở thêm vài triệu USD chỉ trong vài ngày sau những thông tin bất ngờ.

Thứ năm, 09/11/2017 - 11:14

Thú vị với máy bán hàng tự động thanh toán bằng QR Pay
Thú vị với máy bán hàng tự động thanh toán bằng QR Pay

Máy bán hàng tự động sử dụng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking sẽ đơn giản hóa việc mua sắm những vật dụng hàng ngày từ nước giải khát, đồ ăn nhẹ cho tới các vật dụng thiết yếu khác.

Thứ năm, 09/11/2017 - 11:00

Bảo vệ đến 100 tuổi – Xu hướng mới của bảo hiểm nhân thọ?
Bảo vệ đến 100 tuổi – Xu hướng mới của bảo hiểm nhân thọ?

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN), trong quý I năm nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng trên 30%. Người tham gia bảo hiểm có xu hướng chăm lo toàn diện đời sống từ chất lượng sức khoẻ cho tới đầu tư lâu dài, đảm bảo cuộc sống tương lai.

Thứ năm, 09/11/2017 - 11:00

Dự án căn hộ tầm trung ở Hà Nội cạnh tranh sôi động
Dự án căn hộ tầm trung ở Hà Nội cạnh tranh sôi động

Các dự án căn hộ mức giá tầm trung tại Hà Nội ngày càng hấp dẫn khi cung cấp tới khách hàng những không gian sống tiện nghi hơn. Cư dân các khu căn hộ bình dân cũng có xu hướng muốn “lên đời” chuyển sang căn hộ tầm trung có nhiều tiện ích và không gian sinh hoạt tốt hơn.

Thứ năm, 09/11/2017 - 11:00

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt : "Nếu đối tác từ bỏ, hãy tìm thay thế”
Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt : "Nếu đối tác từ bỏ, hãy tìm thay thế”

(Dân trí) - Nói về việc “Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP”, cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt - ông Philipp Rosler cho rằng "có rất nhiều cơ hội thay thế” và nhấn mạnh phải thể hiện sự không đồng tình với những người chống lại thương mại tự do.

Thứ năm, 09/11/2017 - 09:27

Giảm giá không phanh, xe cũ giá tầm 100 triệu đồng rao bán ồ ạt
Giảm giá không phanh, xe cũ giá tầm 100 triệu đồng rao bán ồ ạt

(Dân trí) - Trong khi giá xe mới có chiều hướng giảm, chủng loại xe ngày càng đa dạng thì giá nhiều loại xe cũ tại thị trường đang bị giảm giá nhanh hơn, trong đó phân khúc xe cũ từ 200 triệu đồng có cả những xe qua sử dụng chưa đầy 5 năm.

Thứ năm, 09/11/2017 - 08:23

Tổng thống Philippines Duterte hôm nay phát biểu tại CEO Summit
Tổng thống Philippines Duterte hôm nay phát biểu tại CEO Summit

(Dân trí) - Hôm nay (9/11), ngày thứ 2 Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit) tại Đà Nẵng có sự hiện diện của Tổng thống Philippines Duterte và nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong khi đó, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu.

Thứ năm, 09/11/2017 - 08:08

Đại gia cõng bao tải tiền, đổi ô tô tiền tỷ mua 4 cây mộc hương trăm tuổi
Đại gia cõng bao tải tiền, đổi ô tô tiền tỷ mua 4 cây mộc hương trăm tuổi

Để mua được 4 cây mộc hương cổ thụ tuổi đời trên 100 năm, ông Lê Minh vác cả bao tải tiền và đổi ngang chiếc xe ô tô. Chưa kể, trong suốt 3 năm trời, ông mất bao công sức đi đi lại lại mới được chủ nhân của chúng gật đầu đồng ý bán.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:45

Đất Xanh Miền Trung giới thiệu dự án BĐS cao cấp cực hot tại Hà Nội
Đất Xanh Miền Trung giới thiệu dự án BĐS cao cấp cực hot tại Hà Nội

Ngày 12/11, Đất Xanh Miền Trung chính thức tung ra hàng loạt dự án bất động sản cao cấp 5 sao dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian tới đây.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:40

Bán hàng qua mạng giá trên 1 triệu đồng sẽ phải nộp thuế?
Bán hàng qua mạng giá trên 1 triệu đồng sẽ phải nộp thuế?

(Dân trí) - Bộ Tài chính đang đề xuất về phương án tính thuế với người bán hàng trên mạng. Theo đó, một sản phẩm hàng hóa bán qua mạng có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ %.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:28

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm: Vùng đất hứa cho những nhà đầu tư thông minh
Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm: Vùng đất hứa cho những nhà đầu tư thông minh

Chia sẻ tại hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam 2016 – 2017, toàn cảnh và dự báo”, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng nhấn mạnh, thời điểm hiện tại, việc đầu tư vào bất động sản (BĐS) là loại hình có hệ số an toàn rất lớn. Trong đó, bất động sản nghỉ dưỡng được xem như một xu hướng mới, đang trên đà bứt phá mạnh mẽ so với các loại hình khác.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:10

Đà Nẵng: Mưa lũ kéo dài, giá rau xanh tăng chóng mặt
Đà Nẵng: Mưa lũ kéo dài, giá rau xanh tăng chóng mặt

(Dân trí) - Những ngày qua do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, nhiều tỉnh miền Trung ngập lụt sâu, phá hoại hàng trăm hecta hoa màu, khiến rau xanh trở nên khan hiếm, tăng giá đột biến và trở thành mặt hàng đắt đỏ tại các chợ.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:00