Thống nhất “sổ đỏ” và “sổ hồng”

(Dân trí) - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) sẽ được thống nhất làm một. Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ phát hành mẫu giấy thống nhất trong cả nước và đầu mối cấp là UBND tỉnh, huyện…

Những thay đổi này vừa được Chính phủ đề xuất với Quốc hội trong tờ trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Theo tờ trình này, Chính phủ đề nghị sửa đổi Điều 48 Luật Đất đai, quy định về việc thống nhất cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Quy định thống nhất đầu mối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cần giao Chính phủ quy định thống nhất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sửa đổi 2 vấn đề nêu trên dẫn đến việc phải bãi bỏ một số điều liên quan đến trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai và Luật Nhà ở. Cùng đó, sửa về mặt kỹ thuật trình bày nội dung một số điều luật liên quan của Luật Đất đai và Luật Nhà ở, như thay thế các cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của Luật Đất đai của Luật Nhà ở bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.
 
Thống nhất “sổ đỏ” và “sổ hồng” - 1
Bộ trưởng KH&ĐT, Võ Hồng Phúc: "Việc sửa đổi sẽ góp phần giảm khiếu kiện
kéo dài trong giải phóng mặt bằng" (Ảnh: Việt Hưng)

Theo Chính phủ, với các nội dung sửa đổi nêu trên, Dự thảo Luật sửa đổi sẽ thể hiện được nội dung tinh thần Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, tháo gỡ những ách tắc khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhất là việc xác lập tính pháp lý cho người có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, giảm tình trạng khiếu kiện kéo dài như hiện nay.

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đã tán thành với đề nghị của Chính phủ vì theo UB, thực tiễn việc tồn tại 2 loại giấy, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (giấy đỏ và giấy hồng) và do hai đầu mối (cơ quan quản lý đất đai và cơ quan quản lý nhà ở) đã gây nhiều phiền hà cho người dân và các nhà đầu tư.

Trong khi đó, nhà và đất cũng như các tài sản trên đất đều luôn luôn gắn chặt chẽ với nhau; việc thống nhất 2 loại giấy và do một cơ quan làm đầu mối thực hiện là nguyện vọng của đông đảo cử tri và đã được thảo luận ở nhiều phiên họp của Quốc hội.

Mặt khác, việc thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện sẽ có điều kiện xác định chính xác hơn quyền của tổ chức, cá nhân, hạn chế tranh chấp có thể phát sinh, góp phần giải quyết những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thực hiện các quyền của chủ đầu tư như quyền thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản.

Do đó, đưa nội dung sửa đổi bổ sung này vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản là phù hợp.

Riêng về tên gọi của giấy, UB Kinh tế đề nghị dùng tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thay vì tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như Chính phủ đề xuất.

UB Kinh tế cũng cho rằng, tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng được qui đinh tại các văn bản pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không bắt buộc, chỉ cấp khi chủ sở hữu có yêu cầu và khi cấp cần phải thống nhất trong một loại giấy như đã ghi trong Nghị quyết của Quốc hội.

Các ý kiến của UB cũng nhất trí giao Bộ Tài nguyên - Môi trường phát hành mẫu giấy chứng nhận thống nhất trong cả nước. Cùng đó, tán thành việc giao Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất ở địa phương làm đầu mối cấp, nhưng cần cân nhắc tên gọi của Văn phòng.

Kim Tân - Phương Thảo