Thống đốc: Xử lý nghiêm lãnh đạo đơn vị có cán bộ vi phạm chống Covid-19

(Dân trí) - Thống đốc sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm và người đứng đầu đơn vị có cán bộ vi phạm, kể cả vi phạm ngoài giờ làm việc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công điện số 04 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các cơ quan Hiệp hội trong ngành ngân hàng.

Theo nội dung của công điện, các đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao (Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh) tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Công điện 03 ngày 31/33/2020 của Thống đốc đến ngày 22/4/2020.

Các đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại căn cứ vào chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn và đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị mình để chủ động quyết định phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kể cả việc bố trí cán bộ làm việc tại cơ quan và tại nhà, đảm bảo hoạt động của đơn vị thông suốt, an toàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ sau ngày 22/4 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, các đơn vị căn cứ vào danh sách các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 công bố, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn để quyết định phương án phòng, chống dịch của đơn vị mình theo nội dung công điện này.

Nội dung của công điện nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị quán triệt, chỉ đạo tất cả cán bộ, nhân viên trong đơn vị mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp, các ngành và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; trong đó các đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 và của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Công điện 03.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của đơn vị. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm và người đứng đầu đơn vị có cán bộ vi phạm, kể cả vi phạm ngoài giờ làm việc.

An Hạ

Tin liên quan
Đang được quan tâm