Thoái vốn tại Khách sạn Hà Nội Fortuna: 16 triệu USD hay mất trắng?

Hiện có hai kịch bản được đưa ra, hoặc không chuyển nhượng, hoặc chuyển nhượng 30% vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài.
 >> Thua lỗ, bán đứt khách sạn Hà Nội Fortuna

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Để giải bài toán thua lỗ tại Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna, giải quyết nợ nần chồng chất cho cả đôi bên liên doanh, lần thứ hai kể từ năm 2008 đến nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đưa ra phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại liên doanh cho phía nước ngoài. Hiện có hai kịch bản được đưa ra, hoặc không chuyển nhượng, hoặc chuyển nhượng 30% vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài.

 

Phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao Ban Kinh tế và Đầu tư xây dựng. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Công ty trong thời gian qua, Ban Kinh tế và Đầu tư đã đưa ra 2 kịch bản.

 

Thoái vốn tại Khách sạn Hà Nội Fortuna: 16 triệu USD hay mất trắng?
Theo phương án chuyển nhượng 30% vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài, Khách sạn Hà Nội Fortuna sẽ được chuyển giao không bồi hoàn lại cho phía Việt Nam năm 2035. Ảnh: Đức Thanh

 

Sẽ mất sạch nếu không chuyển nhượng

 

Phương án thứ nhất được đưa ra là không chuyển nhượng vốn góp và những thỏa thuận, cam kết hỗ trợ của thỏa thuận ngày 1/6/2006 sẽ không còn hiệu lực.

 

Theo đó, tổng số nợ gốc, tiền lãi vay và lãi phát sinh tiếp theo mà liên doanh phải trả cho Hornblower tính từ năm 2002 đến ngày 31/12/2013 là hơn 13,171 triệu USD (chưa gồm tiền lãi tính trên số vốn của Hornblower chuyển thành vốn góp vào liên doanh 6,3 triệu USD theo tính toán là 4,852 triệu USD).

 

Bên cạnh đó, nếu tính cả khoản 2,7 triệu USD mà Hornblower hỗ trợ số vốn còn thiếu của phía Việt Nam trong quá trình Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna tăng vốn năm 2006 và lãi vay phát sinh từ tháng 7/2006 đến 31/12/2014, thì phía Việt Nam sẽ phải trả Hornblower 5,788 triệu USD.

 

Như vậy, nếu không chuyển nhượng phần vốn góp, tính đến ngày 31/12/2013, Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna sẽ phải trả cho Hornblower hơn 18,959 triệu USD. Trong đó, Công ty Chng Holdings PTE. Ltd sẽ phải trả hơn 13,171 triệu USD và bên Việt Nam là 5,788 triệu USD và cũng sẽ không được nhận lãi chia hàng năm mà còn phải trả lãi vay.

 

Chuyển nhượng sẽ thu về số tiền lớn

 

Phương án thứ hai là chuyển nhượng 30% vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài. Khi đó, vấn đề đầu tiên được bảo lưu là điều kiện chuyển giao không bồi hoàn, nghĩa là bên Việt Nam chỉ chuyển giao 30% vốn trong 20 năm còn lại (thời hạn hoạt động của liên doanh là 40 năm, đến nay đã được 20 năm) và đến năm 2035, Khách sạn Hà Nội Fortuna sẽ chuyển giao không bồi hoàn lại cho phía Việt Nam khai thác, sử dụng.

 

Bên cạnh đó, dưới góc độ tài chính, nếu thực hiện phương án chuyển nhượng 30% vốn, bên Việt Nam không phải trả cho Hornblower khoản hỗ trợ và lãi vay là 5,788 triệu USD. Mặt khác, bên Việt Nam sẽ được tính và chia lãi từ liên doanh từ thời điểm chuyển nhượng vốn.

 

Chưa hết, theo Chứng thư thẩm định giá vào năm 2014 (thời điểm thẩm định 31/12/2013), thì giá thị trường của vốn chủ sở hữu của liên doanh tính theo phương pháp tài sản là hơn 36,666 triệu USD, giá trị vốn góp của phía Việt Nam sẽ là 11 triệu USD. Tổng cộng, phía Việt Nam, khi chuyển nhượng vốn, sẽ thu cả tiền vốn chuyển nhượng và chia lãi là hơn 16 triệu USD.

 

Theo ông Nguyễn Hải Giang, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Công ty Thắng Lợi, nếu tính bài toán kinh tế, thì rõ ràng, việc chuyển nhượng sẽ có lợi rất lớn cho bên Việt Nam.

 

Hơn nữa, từ khi tham gia liên doanh, trên thực tế, bên Việt Nam chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng 3.482 m2 đất ở 6B - Láng Hạ, số vốn còn lại để xây dựng, kinh doanh đều từ bên nước ngoài. Nếu chuyển nhượng, không những bên Việt Nam có được khoản tài chính hơn 16 triệu USD, mà sau 20 năm nữa sẽ được nhận nguyên Khách sạn Hà Nội Fortuna để khai thác, kinh doanh.

 

Theo lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nếu chuyển nhượng được phần vốn góp của Công ty Thắng Lợi trong liên doanh, thì Liên minh sẽ chủ động tài chính để thực hiện những dự án khác (hiện Liên minh có nhiều quỹ đất rất lớn tại Mỹ Đình, Giảng Võ…, nhưng đang gặp khó khăn về vốn triển khai dự án), mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Liên minh.

 

Bên cạnh đó, thực tế tham gia liên doanh thời gian qua cho thấy, do phần góp vốn của bên Việt Nam chỉ chiếm 30%, nên chỉ tham gia HĐQT với phần biểu quyết không cao. Bên Việt Nam cũng không tham gia trực tiếp vào quản lý điều hành, nên rất khó để biết được tình hình hoạt động thực chất của liên doanh.

 

Hơn nữa, trong trường hợp bên nước ngoài quyết định tăng vốn theo quyền biểu quyết quá bán, mà bên Việt Nam không có thêm tiền góp vốn, thì tỷ lệ vốn góp của bên Việt Nam trong liên doanh sẽ bị giảm, dẫn đến nguy cơ mất vốn.

 

Có được phép chuyển nhượng?

 

Liên quan đến yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận Thanh tra số 1937 KL-TTCP-V.II 2/7/2010 (đã được đề cập ở kỳ trước), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các văn bản hướng dẫn việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty Thắng Lợi trong liên doanh.

 

Ngày 11/8/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2953/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn: “Sau khi được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Liên doanh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn lập hồ sơ xin thuê đất theo quy định”.

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã tiếp tục gửi công văn tới Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỏi về thủ tục chuyển nhượng tại liên doanh. Các bộ này cho biết, vấn đề này đã được họ phúc đáp bằng văn bản từ năm 2008, 2010, thời điểm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần đầu có chủ trương chuyển nhượng vốn và các văn bản đó hiện vẫn còn hiệu lực.

 

Theo đó, tại Công văn số 2288/BKH-PC ngày 2/4/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Công ty Thắng Lợi có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong liên doanh cho đối tác nước ngoài, khi đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 65, Nghị định 108/2006/NĐCP.

 

“Mọi hoạt động của Công ty sau khi nhận chuyển nhượng phải đảm bảo các mục tiêu và điều kiện được quy định trong Giấy phép đầu tư bao gồm cả các nội dung chuyển giao không bồi hoàn và phải được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư”, Công văn số 2288/BKH-PC  khẳng định.

 

Sau đó, ngày 27/4/2010, Bộ Tài chính có Công văn số 5292/BTC/TCDN về việc chuyển nhượng vốn góp liên doanh của doanh nghiệp, khẳng định: “Công ty Thắng Lợi có thể được chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fotuna theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ”.

 

Có thể thấy, phương án chuyển nhượng 30% vốn của bên Việt Nam trong Công ty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna (không bao gồm điều kiện chuyển giao không bồi hoàn) là phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, đã được các bên liên doanh đồng thuận. Trong bối cảnh cả hai bên đang gặp nhiều khó khăn, thì đây chính là phương án “giải thoát” cho cả hai bên.

 

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 23/9, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có cuộc họp thống nhất chủ trương chuyển nhượng 30% vốn cho đối tác nước ngoài.

 

Theo Hữu Tuấn  

Đầu Tư
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Tag :
MỚI NHẤT
Kinh hoàng chà bông bẩn được sản xuất từ thịt gà thối
Kinh hoàng chà bông bẩn được sản xuất từ thịt gà thối

Trong lúc cơ quan chức năng đang làm việc phía trước, chủ lò âm thầm tuồn chà bông bẩn đã chế biến giấu ở lùm cây bên hông nhà.

Thứ năm, 02/10/2014 - 06:31

Đà Nẵng phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương
Đà Nẵng phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

(Dân trí) - Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm. Đây là lần đầu tiên UBND TP. Đà Nẵng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông qua đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội.

Thứ năm, 02/10/2014 - 06:27

Choáng với những màn thoát y, làm tình của khách trên máy bay
Choáng với những màn thoát y, làm tình của khách trên máy bay

(Dân trí) - Từ việc lên máy bay với quần đùi siêu ngắn, uống bia rượu với ngực trần, ngồi gác chân lên ghế phía trước tới… âu yếm nhau và sử dụng bao cao su, những hình ảnh gây sốc vừa được một tiếp viên hàng không kỳ cựu hé lộ.

Thứ tư, 01/10/2014 - 09:12

Hai năm tái cơ cấu kinh tế: Ba chân bước chưa đều!
Hai năm tái cơ cấu kinh tế: Ba chân bước chưa đều!

(Dân trí) - Sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế sau 2 năm triển khai (2012 - 2014) với ba trọng tâm chính: doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và đầu tư công.

Thứ tư, 01/10/2014 - 08:55

Jetstar Pacific mở đường bay Hà Nội - Vinh: Mua vé đi, tặng vé về
Jetstar Pacific mở đường bay Hà Nội - Vinh: Mua vé đi, tặng vé về

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific công bố sẽ mở đường bay mới giữa Hà Nội và Vinh (Nghệ An) bắt đầu từ ngày 27/10 tới. Lịch khai thác được thực hiện với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Thứ tư, 01/10/2014 - 08:19

Phá đường dây huy động hàng trăm tỷ để chơi vàng trái phép
Phá đường dây huy động hàng trăm tỷ để chơi vàng trái phép

(Dân trí) - Chiều nay 1/10, cơ quan chức năng vừa triệt phá thêm 3 cơ sở kinh doanh tiến hành huy động vốn với lãi suất khủng liên quan đến hoạt động đầu tư vàng trái phép.

Thứ tư, 01/10/2014 - 07:13

"Hà hơi" cho bất động sản, con đường ngắn nhất để giải nợ xấu?
"Hà hơi" cho bất động sản, con đường ngắn nhất để giải nợ xấu?

(Dân trí) - Theo đánh giá của nhóm phân tích từ một công ty chứng khoán, nếu thị trường bất động sản diễn biến khả quan sẽ góp phần "đắc lực" trong việc giải quyết bài toán xử lý nợ xấu.

Thứ tư, 01/10/2014 - 05:14

Thuê bao "ma" giả danh ngân hàng lừa người nhẹ dạ
Thuê bao "ma" giả danh ngân hàng lừa người nhẹ dạ

(Dân trí) - Kẻ xấu đã lợi dụng ứng dụng OTT có tên TanGo để thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu "cũ rích" là thông báo trúng thưởng và dụ khách hàng... nạp tiền điện thoại. Ngân hàng cũng là mục tiêu mà các đối tượng này giả danh.

Thứ tư, 01/10/2014 - 04:38

Giá vàng “rơi” xuống mức đáy hơn 4 tháng
Giá vàng “rơi” xuống mức đáy hơn 4 tháng

(Dân trí) - Tính chung cả quý III, giá vàng đã giảm 900.000 đồng/lượng, lấy đi 3/4 số giá mà quý II đã tích lũy được.

Thứ tư, 01/10/2014 - 04:18

Cổ phiếu công ty ông Đặng Thành Tâm và bầu Đức “gây sốc” thị trường
Cổ phiếu công ty ông Đặng Thành Tâm và bầu Đức “gây sốc” thị trường

(Dân trí) - Trong khi cổ phiếu KBC của Kinh Bắc tăng trần, gây “bão” chuyển nhượng gần 330 tỷ đồng thì cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai cũng khớp cực mạnh, tăng 4,5%. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,5 điểm, thu hút hơn 3.000 tỷ đồng đổ vào sàn TPHCM.
 >> Đón quý IV, VN-Index vọt tăng hơn 9 điểm

Thứ tư, 01/10/2014 - 03:57

Ngân hàng Việt không “chen chân” vào được Myanmar
Ngân hàng Việt không “chen chân” vào được Myanmar

(Dân trí) - 9 ngân hàng nước ngoài vừa được giấy phép hoạt động ở Myanmar, trong đó không có ngân hàng nào của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các ngân hàng ngoại được đặt chân vào Myanmar sau hàng thập kỷ nền kinh tế này đóng cửa.

Thứ tư, 01/10/2014 - 03:30

Đón quý IV, VN-Index vọt tăng hơn 9 điểm
Đón quý IV, VN-Index vọt tăng hơn 9 điểm

(Dân trí) - VN-Index đang chịu sự chi phối rất lớn từ các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn, đặc biệt là GAS. Trong sáng nay, GAS tăng giá 3.000 đồng/cp.

Thứ tư, 01/10/2014 - 01:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Kẽo kẹt nợ xấu: Sếp ngân hàng bán cá, trông kho
Kẽo kẹt nợ xấu: Sếp ngân hàng bán cá, trông kho

Những ông chủ ký vay hàng ngàn tỷ đồng rồi làm ăn thất bát nhưng vẫn hoành tráng nhà sang, xe đẹp. Còn nợ thì cứ ‘nhập kho’ mặc ngân hàng lo. Thế mới có nghịch lý, sếp NH phải đi bán cá, canh kho… để tính cách xử lý nợ xấu.

Thứ tư, 01/10/2014 - 11:25

Mỗi người dân Việt "gánh" thêm 1,8 triệu đồng nợ công
Mỗi người dân Việt "gánh" thêm 1,8 triệu đồng nợ công

(Dân trí) - Sau 1 năm, nợ công trên đầu người của Việt Nam đã tăng thêm 83,77 USD (gần 1,8 triệu đồng), tăng xấp xỉ 9,9%, lên mức 930,43 USD (khoảng 19,5 triệu đồng).

Thứ tư, 01/10/2014 - 10:01

Cao su rớt thảm: Tập đoàn vô can, dân tự làm tự chịu!
Cao su rớt thảm: Tập đoàn vô can, dân tự làm tự chịu!

"Không bao giờ có chuyện Tập đoàn cao su Việt Nam phải chịu trách nhiệm về giá cả và tìm đầu ra cho sản phẩm cao su trong nước. Tập đoàn chỉ chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra của chính tập đoàn", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẳng định.

Thứ tư, 01/10/2014 - 09:37

Chiêm ngưỡng phòng khách đắt nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng phòng khách đắt nhất Việt Nam

(Dân trí) - Căn biệt thự được mạ vàng hầu hết phía nội thất bên trong và được trang trí bởi các "linh thú" hợp phong thủy. Riêng chi phí để độ vàng cho phòng khách không hề nhỏ, và đây có thể là phòng khách đắt tiền nhất Việt Nam.

Thứ tư, 01/10/2014 - 09:05

Có thể để táo, lê cả năm mà không hỏng
Có thể để táo, lê cả năm mà không hỏng

Vừa qua, dư luận có xuất hiện thông tin về trái lê để 5 tháng hay táo để 9 tháng trong điều kiện bình thường mà không hỏng gây nhiều nghi ngại trong dư luận. Xung quanh việc này, phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT).

Thứ tư, 01/10/2014 - 08:11

Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu
Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu

Sáng 30/9, Hội đồng thẩm định Dự án lọc hóa dầu Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) - với thành phần gồm 12 cơ quan ban ngành và tỉnh Bình Định (do Bộ Công Thương chủ trì) họp và quyết định “số phận” dự án này.

Thứ tư, 01/10/2014 - 07:23

Số phận những tỷ phú số 1 Việt Nam đời đầu
Số phận những tỷ phú số 1 Việt Nam đời đầu

Nhiều đại gia số một giờ chìm sâu trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên TTCK, sau những biến cố, sóng gió trên thị trường và trước sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều gương mặt mới.

Thứ tư, 01/10/2014 - 06:57

Ngân hàng hết thời ăn chênh lãi suất
Ngân hàng hết thời ăn chênh lãi suất

(Dân trí) - Tỷ lệ chênh lệch lãi suất trung bình của 15 tổ chức tín dụng có công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2013, ảnh hưởng đến năng lực tài chính cũng như khả năng trích lập dự phòng tín dụng.

Thứ tư, 01/10/2014 - 06:20

Cư dân 2 tòa cao ốc khổ sở vì nhà của BQL dự án bịt lối đi
Cư dân 2 tòa cao ốc khổ sở vì nhà của BQL dự án bịt lối đi

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu tháo dỡ nhưng cho đến nay, ngôi nhà tạm của BQL dự án khu đô thị Xa La vẫn tồn tại, chặn đường đi lại của người dân.

Thứ tư, 01/10/2014 - 06:00

Vì đâu "một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt"?
Vì đâu "một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt"?

(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp: “Người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, năng suất cũng không thua gì so với lao động Hàn Quốc”.

Thứ tư, 01/10/2014 - 12:59

Besra tiếp tục đào vàng, ngành thuế vẫn "chờ chỉ đạo"
Besra tiếp tục đào vàng, ngành thuế vẫn "chờ chỉ đạo"

(Dân trí) - Trong lúc việc cưỡng chế thuế vẫn còn hiệu lực thì đại gia nợ như “chúa chổm” Besra thông báo khai thác trở lại mỏ vàng Bồng Miêu vào ngày 30/9.
 >>  Không trả nợ thuế, đại gia vẫn tiếp tục đào vàng lại

Thứ ba, 30/09/2014 - 10:58

Ly kỳ vụ án… 2 con nhím
Ly kỳ vụ án… 2 con nhím

Bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Công thương, hàm Vụ trưởng, bị một nhóm 4 người tố cáo “ăn thịt nhím quỵt tiền”.

Thứ ba, 30/09/2014 - 09:08