Thứ năm, 28/07/2016 - 14:57

Thêm gần 7.000 doanh nghiệp "chết lâm sàng" tháng 7/2016

Dân trí Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016. Trong đó, đáng chú ý là số DN đăng ký thành lập tháng 7 giảm, nhưng số DN tạm ngừng hoạt động, đóng cửa, phá sản lại tăng.
 >> 6 tháng đầu năm 2016, hơn 36.600 doanh nghiệp đóng cửa!
 >> TS. Nguyễn Đình Cung: "2 vạn doanh nghiệp đóng cửa là rất bất thường!"
 >> Quý I: 2 vạn doanh nghiệp đóng cửa, tăng trưởng kinh tế chững lại

Theo số liệu, dù tháng 7/2016, số DN được thành lập mới là 9.621 DN, số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng DN tăng trong tháng 7 vẫn giảm so với tốc độ tăng của tháng 6/2016 với tỷ lệ tương ứng giảm 1,4% về lượng và 11,6% về vốn.

Trong khi đó, trái ngược với số DN đăng ký thành lập mới giảm, thì số DN ngừng hoạt động, giải thể và công bố phá sản tăng, trên 6.800 DN. Lũy kế đến 7 tháng đầu năm 2016, cả nước có trên 42.628 DN tạm ngừng hoạt động kinh doanh, DN hoàn tất thủ tục phá sản.

Tháng 7, số DN đăng ký thành lập mới giảm nhưng số DN phá sản, chờ phá sản và ngừng hoạt động tăng hơn 6.000 so với tháng 6/2016
Tháng 7, số DN đăng ký thành lập mới giảm nhưng số DN phá sản, chờ phá sản và ngừng hoạt động tăng hơn 6.000 so với tháng 6/2016

Lũy kế về số DN thành lập mới 7 tháng đầu năm, cả nước có 64.000 DN được thành lập mới và 16.700 DN quay trở lại hoạt động, tăng 23,3% về lượng và 54,7% về vốn so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2016 là 1.391.880 tỷ đồng, tỷ trọng vốn/DN đạt 7,7 tỷ đồng.

Về số DN đăng ký thành lập mới phân theo vùng - lãnh thổ, 7 tháng qua Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có số DN đăng ký thành lập mới nhiều nhất, với gần 9.000 DN, tăng 30,6% nhiều nhất trong các vùng, sau đó là Đồng bằng Sông Hồng hơn 19.300 DN, tăng 25,5%. Chậm nhất là Tây Nguyên có 1.500 DN, tăng 21,5% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.535 DN, tăng 12,3%.

Về các lĩnh vực, có xu hướng tăng về tỷ lệ DN thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015, tăng nóng nhất là ngành kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 DN, tăng 108,7%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.460 DN, tăng 42,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 5.008 DN, tăng 37,0%;... Ngược lại, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới là 806 doanh nghiệp, giảm 31,2%.

Nguyễn Tuyền