Thành lập mới doanh nghiệp "né" lĩnh vực xây dựng, ngân hàng, bất động sản

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, tuy số lượng đăng ký, thành lập mới doanh nghiệp đã cải thiện và tốc độ phá sản cũng giảm dần, nhưng ngành bất động sản, xây dựng và tài chính ngân hàng vẫn chưa ra khỏi khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã tăng 12,3% so cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã tăng 12,3% so cùng kỳ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong nửa đầu năm 2013 đã được cải thiện và bắt đầu có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nếu số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng giảm 1,2% thì đã tăng lên 4,8% trong 5 tháng và 6 tháng tăng 7,6%. 

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động cũng tăng dần qua từng tháng: 4 tháng khoảng 8.300 doanh nghiệp, 5 tháng khoảng 8.800 doanh nghiệp và 6 tháng đã tăng lên khoảng 9.300 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của ngành đầu tư, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang có chuyển biến bước đầu. Số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ: 3 tháng giảm 14%; 4 tháng giảm 4,8%; 5 tháng giảm 0,9%. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tuy vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng tốc độ tăng đang có xu hướng giảm dần: 4 tháng tăng 16,9%; 5 tháng tăng 13% và 6 tháng tăng 12,3%.

Báo cáo cũng cho thấy, trong cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trong khi những ngành nghề như giáo dục và đào tạo; hoạt động dịch vụ khác tăng 8,9%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 64,3%  có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể thì những ngành như xây dựng, tài chính ngân hàng và bảo hiểm lại có số lượng thành lập mới giảm.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở ngành xây dựng giảm 6%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 6,5%; kinh doanh bất động sản giảm 10,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 26,5%...

Ngoài ra, cung cấp về số liệu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, trong 6 tháng đầu năm mới chỉ sắp xếp được 16 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 10 doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất 5 doanh nghiệp, thành lập mới 1 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần phát huy tác dụng, niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới vẫn có xu hướng giảm do những khó khăn của nền kinh tế và khả năng huy động vốn của nhà đầu tư.

Bích Diệp
Đang được quan tâm