1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tăng phí thi sát hạch lái xe từ 1/8

Thảo Thu

(Dân trí) - Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần nhưng phí sát hạch lái xe cơ giới các loại tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 37/2023 thay thế Thông tư số 188/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8. 

Theo thông tư, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần.

Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng; sát hạch thực hành là 70.000 đồng.

Các hạng xe A1, A2, A3, A4

 Mức phí áp dụng từ 1/8 

Sát hạch lý thuyết

60.000 đồng (tăng 20.000 đồng)

Sát hạch thực hành

70.000 đồng (tăng 20.000 đồng)

Còn với thi sát hạch lái ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng.

Các hạng xe B1, B2, C, D, E, F  Mức phí áp dụng từ 1/8 
Sát hạch lý thuyết100.000 đồng (tăng 10.000 đồng)
Sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng (tăng 50.000 đồng)
Sát hạch thực hành trên đường giao thông80.000 đồng (tăng 20.000 đồng)
Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông100.000 đồng (mức phí mới)

Phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe.

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 37 được áp dụng thống nhất trên cả nước. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó, tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại.

100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước.