Chủ nhật, 02/07/2017 - 14:00

Số thu thuế bảo vệ môi trường vẫn tăng mạnh

Dân trí Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố số liệu về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước, trong đó, đáng chú ý, có nhiều khoản thu nội địa tăng cao như: thu thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, tiền sử dụng đất.

Nhiều khoản thu nội địa tăng mạnh

Cụ thể, thu nội địa 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt hơn 399.100 tỷ đồng, tăng hơn 55.300 tỷ đồng so với năm 2016, tăng hơn 100.300 tỷ đồng so với năm 2015 và tăng hơn 142.400 tỷ đồng so với năm 2014.

Số thu, chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2017 so với cùng kỳ các năm - Tổng cục Thông kê
Số thu, chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2017 so với cùng kỳ các năm - Tổng cục Thông kê

Về cơ cấu thu nội địa trong tổng thu ngân sách, trong 6 tháng đầu năm chiếm 80% tổng thu. So với số thu nội địa trong 6 tháng năm 2015 chiếm 74% tổng thu và 68% tổng thu trong 6 tháng năm 2014, thu nội địa năm nay đã tăng mạnh.

Trong khi đó số thu thuế hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 và cả cùng kỳ năm 2016 đã giảm nhanh trông thấy. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, thu thuế xuất nhập khẩu chỉ đạt 80.500 tỷ đồng, chiếm 16% tổng thu; cùng kỳ năm ngoái, số thu này cũng chỉ chiếm 14%.

Đáng chú ý, một số chỉ tiêu thu ngân sách giảm sút nghiêm trọng là thu thuế của khu vực DN Nhà nước 6 tháng chỉ đạt 82.500 tỷ đồng, giảm hơn 8.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Về thuế thu nhập cá nhân, 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, tăng hơn 11.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và tăng gần 15.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, thuế từ hoạt động sử dụng đất cũng tăng mạnh 6 tháng đầu năm 2017, đạt 44.500 tỷ đồng, tăng hơn 10.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 và hơn 20.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Chi thường xuyên chiếm 75%, chi trả nợ và đầu tư chỉ 25%

Về tổng chi, Tổng cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm số chi lớn so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, tổng chi đạt hơn 533.400 tỷ đồng, tăng gần 25.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, tăng hơn 32.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, tăng hơn 84.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng nói, chi thường xuyên cho bộ máy vẫn chiếm số chi lớn và không thấy có sự cải thiện. Cụ thể, 6 tháng qua chi thường xuyên chiếm gần 75% tổng chi, cùng kỳ năm 2016 số chi này cũng chiếm 72% tổng chi; cùng kỳ năm 2015, số chi này chiếm 69%; cùng kỳ năm 2014 số chi này chiếm 72% tổng chi.

Số chi thường xuyên tuyệt đối còn gia tăng mạnh nếu so sánh qua các năm, 6 tháng năm 2017, tổng chi đạt hơn 398.900 tỷ đồng, tăng hơn 35.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, tăng hơn 50.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và tăng hơn 77.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Ngược lại với số chi thường xuyên tăng mạnh, số chi cho nhiệm vụ trả nợ vay quốc tế có chiều hướng suy giảm mạnh, cho dù số nợ nước ngoài của Việt Nam vẫn lớn. Cụ thể, 6 tháng năm 2017, chi trả nợ đạt hơn 50.000 tỷ đồng, giảm hơn 18.000 tỷ đồng so với năm 2016, giảm hơn 20.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và hơn 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, chi cho đầu tư và phát triển của Việt Nam vẫn đạt tỷ lệ thấp, chỉ chiếm 15 - 16% tổng chi ngân sách qua 4 năm và không thay đổi.

Nếu cộng cả số chi đầu tư và chi trả nợ, 6 tháng đầu năm 2017, số chi này đang giảm, nhường chỗ cho khoản chi thường xuyên đang phình to. Minh chứng là tổng chi trả nợ và chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 25% tổng chi Ngân sách, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2016 và 5% so với cùng kỳ năm 2015 và 3% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyễn Tuyền