Sau các "đại án", ông lớn PVN xin loạt cơ chế đặc thù để "đại cải tổ"

(Dân trí) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa gửi Bộ Công thương báo cáo đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025. Trong báo cáo, PVN đã xin một số cơ chế đặc thù để có thể đẩy mạnh tái cơ cấu...

PVN cho biết sẽ đẩy mạnh cổ phần hoá, cải tổ bộ máy trong thời gian tới.
PVN cho biết sẽ đẩy mạnh cổ phần hoá, cải tổ bộ máy trong thời gian tới.

Trong báo cáo đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025 gửi Bộ Công Thương, PVN cho biết tiến hành tái cơ cấu đầu tư toàn bộ từ vấn đề bộ máy nhân sự cho đến việc chuyển dịch tập trung cho lĩnh vực chính, đồng thời tiếp tục giảm hoặc giãn, thoái vốn ở những lĩnh vực ngoài sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp.

Lãnh đạo PVN thừa nhận một loạt bất cập còn tồn tại như quản trị thiếu đồng bộ, không theo kịp biến động và thay đổi của nền kinh tế thị trường. Hệ thống tổ chức chưa tinh gọn, trùng lắp, nhiều tầng nấc, đầu mối chịu trách nhiệm xử lý chưa đến cùng.

Công tác đầu tư, việc quản lý danh mục đầu tư chưa bài bản, chuyên nghiệp, còn tồn tại đầu tư dàn trải, dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn, hiệu quả đầu tư thấp.

Công tác quản lý tài chính và chi phí còn tồn tại bất cập, thiếu tính hệ thống và kịp thời. Trong khi đó công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt, chưa tập trung đánh giá, phân tích các tồn tại cơ bản, nhiều trường hợp các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc khắc phục các kiến nghị hay các cảnh báo rủi ro của đoàn kiểm tra, giám sát…

Trước một loạt bất cập nội tại PVN cũng như những khó khăn thách thức khách, PVN đã đề ra phương án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025.

Đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn, tinh gọn bộ máy

Trong các giải pháp nêu ra nhằm tiến hành tái cơ cấu toàn diện, PVN cho biết sẽ đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn theo tỷ lệ quy định nắm giữ vốn nhà nước tại các công ty thành viên, tập trung xử lý các dự án thua lỗ.

Cụ thể, PVN sẽ hoàn thành cổ phần hoá 3 đơn vị BSR, PVP, PV Oil. Cổ phần hoá PVEP sớm nhất có thể sau năm 2020.

Còn lĩnh vực điện thực hiện theo lộ trình sẽ thoái vốn sớm nhất có thể (đến hết năm 2025). Đồng thời cổ phần hoá triệt để các đơn vị dịch vụ dầu khí, ngoại trừ một số dịch vụ kỹ thuật dầu khí cao liên quan trực tiếp đến khâu thượng nguồn và an ninh quốc phòng.

Sau năm 2025, về cơ bản hoàn thành tái cơ cấu toàn diện PVN, chỉ còn 3 lĩnh vực: thăm dò khai thác, khí, chế biến dầu khí.

Với các đơn vị PVN nắm 100% vốn điều lệ sẽ giảm từ 5 xuống còn 2 đơn vị. Cụ thể, PVN giữ lại PVEP và Công ty TNHH một TV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Cũng theo PVN, tại thời điểm cuối năm 2016, số lượng lao động toàn tập đoàn là hơn 53 nghìn người. Tuy nhiên năng suất lao động chưa cao, bình quân theo doanh thu là 500.000 – 600.000 USD/người/năm, bằng 50% Petronas, 10-20% PTT.

Thời gian tới tại công ty mẹ, PVN định hướng sẽ tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý từ 23 ban xuống còn 13 ban, từ 3 văn phòng đại diện (VPĐD) xuống còn 2 văn phong đại diện.

Hàng loạt ban được sáp nhập như: Ban kế toán và kiểm toán sáp nhập với Ban tài chính; Ban Quản lý đấu thầu sáp nhập với ban thương mại thị trường, Ban hợp tác quốc tế sáp nhập với văn phòng; Ban An toàn sức khoẻ môi trường sáp nhập với Khoa học và công nghệ, Ban thanh tra sáp nhập với Ban pháp chế; Ban xây dựng sáp nhập với Ban đầu tư phát triển…

PVN cũng khẳng định sẽ sắp xếp hợp nhất PVU, VPI thành Học viện dầu khí (dự kiến vào năm 2020).

Xin hưởng cơ chế đặc thù

Để thực hiện quá trình tái cơ cấu, PVN đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét và trình cấp thẩm quyền một loạt cơ chế đặc thù như thu hút đầu tư nước ngoài vào hoạt động dầu khí trong nước, có tính đến ưu tiên các vùng nước sâu, xa bờ, vùng nhạy cảm, các mỏ nhỏ, mỏ có điều kiện kinh tế cận biên…

Ngoài ra, PVN xin Chính phủ cho hưởng một số quy định như được giữ lại 32% lãi dầu khí nước chủ nhà từ các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí và xem xét bổ sung quy định tiền lãi dầu khí để lại cho PVN hàng năm không bao gồm nguồn kinh phí mà PVN chi các nhiệm vụ đặc biệt; 100% lợi nhuận từ hoạt động hàng năm của liên danh Việt – Nga Vietsovpetro.

Đồng thời PVN cũng xin trích 17% doanh thu từ các dự án dầu khí trong nước để lập quỹ tìm kiếm thăm dò và cơ chế trích nguồn dự phòng để bù đắp khi có rủi ro xảy ra với tỷ lệ 30% lợi nhuận trước thuế …

Đối với lĩnh vực nhiên liệu sinh học, PVN đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp nghiên cứu quy hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đầu vào để ổn định nguồn nguyên liệu nhà máy, giảm bơt gành nặng thu xếp, lãi vay ốn, chi phí lưu kho…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2017, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch PVN cũng đã đề cập đến những việc cần làm và sẽ làm của PVN trong thời gian tới. Theo đó vị này nhấn mạnh đến hai chữ “xốc lại” cả về tư tưởng, văn hoá ngành dầu khí lẫn “xốc” lại đội ngũ và hệ thống đầu tư, tài chính.

Ông Thành cũng cho biết sẽ không dàn trải trong đầu tư. “Đừng dàn trải, đừng vệc gì cũng làm. Nếu việc được giao mà ta thấy làm không hiệu quả thì phải báo cáo dừng. Không làm nếu có nguy cơ mất vốn cao. Chúng tôi không sợ việc nhưng phải chọn việc mà làm, đó là cách phân bổ nguồn lực cho có hiệu quả”, ông Thanh nói.

Nguyễn Khánh

Sau các "đại án", ông lớn PVN xin loạt cơ chế đặc thù để "đại cải tổ" - 2

d

Tin liên quan