Thứ tư, 11/03/2009 - 08:55

Sắp có cách tính bồi thường mới khi bị thu hồi đất

Dân trí

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến trong tháng này sẽ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định bổ xung về giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với nhiều điểm mới liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Sắp có cách tính bồi thường mới khi bị thu hồi đất  - 1
Đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được hỗ trợ (ảnh minh họa).
 
Theo dự thảo, người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng.
 
Nếu không có đất để bồi thường, thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.
 
Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị, thì phần trên lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.
 
Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.
 
Đối với những hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở, thì được giao đất ở, nhà ở tái định cư theo suất tái định cư tối thiểu có giá trị lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ, thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó.
 
Hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở, nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở ngoài khu tái định cư tập trung, thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung.
 
Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở, nếu không có đất để bồi thường, thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ theo quy định sau:
 
Thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì người dân được hỗ trợ bằng 20 - 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương.
 
Thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thì được hỗ trợ bằng 20 - 50% giá đất ở của thửa đất ở đó.
 
Đáng chú ý, theo Dự thảo lần này, người bị thu hồi đất được hỗ trợ một khoản tiền lớn cho việc chuyển đổi nghề và tạo việc làm.
 
Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, mà không có đất nông nghiệp để bồi thường, thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng một trong các hình thức: Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 - 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; Hỗ trợ bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất dịch vụ đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở.
 
Lan Hương