Thứ hai, 17/02/2014 - 11:50

Sacombank lãi "khủng", nợ có khả năng mất vốn hơn 1.000 tỷ đồng

Dân trí

Nhìn chung, 2013 vẫn là năm ăn nên làm ra của Sacombank khi kết quả kinh doanh báo lãi gấp đôi năm 2012, đạt trên 2.200 tỷ đồng, tổng nợ xấu được tiết chế và trích lập dự phòng tín dụng được giảm thiểu.

Sacombank lãi khủng, nợ có khả năng mất vốn hơn 1.000 tỷ đồng

Tỷ lệ  nợ xấu tại Sacombank đã giảm đáng kể so với năm 2012, chỉ còn chiếm chưa tới 1,5% tổng dư nợ tín dụng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

2 dự án “bán lúa non” của Tổng Công ty Thành An...

Có đề xuất đình chỉ công tác ông Phạm Quý Ngọ

Đại gia phạm luật: Ai dám xử?

Có thể hạ lãi suất huy động ngoại tệ?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã chứng khoán: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 với kết quả lãi 571,4 tỷ đồng, lật ngược kết quả lỗ 583,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012. Qua đó, nâng kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm lên gấp đôi năm trước, đạt 2.229,1 tỷ đồng (năm 2012, ngân hàng có lãi 1.002,4 tỷ đồng).

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng tương ứng từ 1.029 đồng/cp lên 2.107 đồng/cp trong năm 2013.

 

Trong quý IV, ngân hàng có thu nhập thuần từ lãi giảm gần 12% so với cùng kỳ, đạt 1.578,8 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình mà Sacombank trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngân hàng cho biết, nguyên nhân khiến thu nhập lãi giảm 264,1 tỷ đồng là do thu lãi cho vay khách hàng giảm 242,6 tỷ đồng giữa lúc lãi suất giảm bất chấp dư nợ cho vay vẫn tăng trên 12.000 tỷ đồng so với quý IV/2012.

 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm nhưng chi phí ở mảng này giảm mạnh, do đó, hoạt động dịch vụ vẫn mang lại 173,8 tỷ đồng lãi thuần cho Sacombank, gấp 6,7 lần thực hiện quý IV/2012.

 

Trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ xuống 70,6 tỷ đồng từ mức 255,2 tỷ đồng cùng kỳ 2012; kinh doanh ngoại hối giảm lỗ chỉ bằng 1/10 cùng kỳ, còn 287 triệu đồng, thì mua bán chứng khoán ghi nhận lỗ 45 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 23,6 tỷ đồng).

 

Ngoài ra, lỗ thuần từ hoạt động khác giảm hơn 87% xuống còn 15,5 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng lên 118,2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 122,5 tỷ đồng).

 

Chi phí hoạt động lại giảm mạnh 23%  (giảm 293,1 tỷ đồng) chủ yếu do chi phí lương giảm 145 tỷ, chi phí quảng cáo giảm 113 tỷ, chi phí điều hành khác giảm 79%.

 

Qua đó đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank tăng gấp 16 lần, đạt 764,7 tỷ đồng.

 

Do chất lượng nợ tăng nên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Sacombank phải trích lập trong quý IV/2013 đã giảm xuống đáng kể, chỉ còn 21,8 tỷ đồng (bằng 2,6% cùng kỳ, giảm 825,5 tỷ đồng). Nhờ đó, ngân hàng có tổng lợi nhuận trước thuế 742,9 tỷ đồng (cùng kỳ -800,3 tỷ đồng).

 

Lũy kế cả năm, Sacombank phải ghi nhận khoản lỗ 203,3 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối (so mức lãi năm trước 218,2 tỷ đồng); mua bán chứng khoán kinh doanh cũng lỗ 67,8 tỷ đồng (năm 2012 có lãi 3,6 tỷ đồng).

 

Tuy nhiên, bù lại, thu nhập thuần từ lãi của Sacombank vẫn tăng nhẹ 2% lên 6.627,4 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 38% lên 947,9 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư có lãi 27,7 tỷ đồng (năm 2012 lỗ 387,1 tỷ đồng); hoạt động khác cũng có lãi thuần 96,4 tỷ đồng (năm 2012 lỗ 81,2 tỷ đồng) và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 172,3 tỷ đồng (năm 2012 âm 83,4 tỷ đồng).

 

Cùng với việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 25,8% lên 3.394,6 tỷ đồng thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2013 của Sacombank cũng giảm mạnh, chỉ bằng 32,6% năm 2012, ở mức 434,6 tỷ đồng. Do vậy, đã khiến lợi nhuận sau thuế của Sacombank tăng mạnh so với 2012.​

 

Đơn vị: tỷ đồng.
Đơn vị: tỷ đồng.

 

Quan sát BCTC của Sacombank thấy rằng, trong năm vừa rồi, huy động tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng tăng khá mạnh 22,5% lên 131.644,6 tỷ đồng. Trong khi tín dụng cho vay tăng mạnh 14,8%, đạt 110.565,8 tỷ đồng thì nợ xấu lại giảm, chỉ bằng 81,6% năm 2012. Nợ xấu giảm là một trong những nguyên nhân góp phần tăng lợi nhuận của Sacombank trong 2013.

 

Tính tại thời điểm 31/12/2013, ngân hàng có 1.610 tỷ đồng nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ tín dụng (tỉ lệ nợ xấu đã giảm so với năm 2012 là 2,05%). Nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh, chỉ còn bằng 54,4% năm 2012 và nợ nghi ngờ cũng giảm còn bằng 55,3%. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn lại tăng lên 1.018 tỷ đồng, tăng 13,5% so với một năm trước đó và chiếm 92,1% tổng nợ xấu của ngân hàng.

 

Tại ngày 31/12/2013, ngân hàng có tổng cộng 10.710 nhân viên (tăng 400 người so với cùng thời điểm năm 2012).

 

Mai Chi

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước