Thứ năm, 11/05/2017 - 09:40

ROE: Chỉ số “sức khỏe tài chính” tích cực của Bảo Minh

ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng đồng vốn có hiệu quả, khả năng thu hồi vốn của các cổ đông cao, và tất nhiên đây cũng là yếu tố đánh giá năng lực quản trị, điều hành một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

ROE: Chỉ số “sức khỏe tài chính” tích cực của Bảo Minh - 1

Năm 2016, doanh thu đầu tư của Tổng công ty Bảo Minh tăng đột biến. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổ chức vào cuối tháng 4/2017, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, năm 2016, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 3.750 tỷ đồng, bằng 104,48% kế hoạch, tăng trưởng 111,87%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 3.102 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 371 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính là 277 tỷ đồng.

Với kết quả này, năm 2016, Bảo Minh đã đạt lợi nhuận trước thuế 222,7 tỷ đồng, bằng 147,51% so với kế hoạch. Đặc biệt, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm 2016 đạt 48,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu đạt 5,9 %. Hiệu quả kinh doanh của Bảo Minh, vì thế, đứng thứ hai trên thị trường. Tỷ lệ chi phí kết hợp trong năm 2016 đã có nhiều cải thiện, lãi kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm 49 tỷ. Đây cũng là kết quả nỗ lực trong việc quản trị điều hành đã dần từng bước đi vào thực chất, không chạy theo doanh thu, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức hàng năm (năm 2015,2016 Bảo Minh chia cổ tức đều ở mức 20%, trong đó 10% cổ phiếu thưởng để tăng vốn, 10% tiền mặt). Đồng thời thể hiện sự phát triển bền vững trong giai đoạn bảo hiểm phi nhân thọ cạnh tranh gay gắt với mục đích giành thị phần và tăng trưởng nóng về doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, “sức khỏe tài chính” của một công ty không chỉ thể hiện ở tổng doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm gốc. Chỉ số tỷ suất lãi sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) mới thể hiện rõ ràng nhất, chi phối tới lợi nhuận cũng như sự phát triển bền vững.

Nhìn vào kết quả kinh doanh của Bảo Minh trong những năm gần đây, có thể thấy, ROE đang dần tăng lên. Cụ thể, nếu như năm 2013 chỉ là 4,19%, năm 2014: 5,51%, năm 2015 là 5,84% và năm 2016 tăng lên 8,4%.

ROE: Chỉ số “sức khỏe tài chính” tích cực của Bảo Minh - 2

Đó là kết quả của việc những năm gần đây, Bảo Minh đã nỗ lực giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu, đặc biệt kiểm soát rủi ro từ khâu khai thác, giám định, bồi thường, cũng như kiểm soát tốt chi phí quản lý, chi phí bán hàng, đảm bảo từng đồng vốn kinh doanh có hiệu quả cao.

Cùng với xu thế phát triển của thương mại điện tử hiện nay trên thị trường Việt Nam, trang web https://tructuyen.baominh.vn đã được đưa vào sử dụng, với mục đích đa dạng kênh phân phối, đưa sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng với chi phí thấp nhất, cạnh tranh với các Công ty bảo hiểm khác, đồng thời giảm được chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Có lẽ đấy cũng chính là lý do mà tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, ông Kwok Wing Tam, đại diện First Land, một cổ đông ngoại của Bảo Minh đã bày tỏ sự vui mừng khi trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt nhưng Bảo Minh vẫn giữ vững vị trí top đầu trên thị trường bảo hiểm. “First Land lạc quan về thị trường bảo hiểm Việt Nam, và có thể sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ góp vốn vào Bảo Minh khi có cơ hội”, ông nói.

“Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để duy trì xếp hạng tín nhiệm năng lực tài chính ở mức B++, mà AM BEST đã chứng nhận từ cuối năm 2016”, ông Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc Bảo Minh khẳng định.

Đông Hường

Mới nhất