1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Quyết” giảm giá thuốc, “dẹp” tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế!

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc trong năm 2017, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền. Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia thuốc bảo hiểm y tế, dẹp bỏ tình trạng trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

Các chỉ đạo nói trên được nêu rõ trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

Hiện nay, quan điểm, mục tiêu, chính sách về BHYT và các dịch vụ xã hội cơ bản là vấn đề lớn, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, Tuy nhiên, hệ thống cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện BHYT còn nhiều bất cập. Quỹ BHYT có nguy cơ mất cân đối, tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít.

Tại cuộc họp ngày 17/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Chính phủ quyết tâm giảm từ 10 - 15% giá thuốc sau khi đấu thầu thuốc do BHYT chi trả so với giá hiện nay, đặc biệt là giảm các giá thuốc biệt dược đã hết bản quyền công nghệ.

“Điều này có lợi cho người dân, giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân... Mở rộng các hình thức đấu thầu để nâng cao tính cạnh tranh, kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc và thiết bị y tế” - Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế phải giảm từ 10-15% giá thuốc trong năm 2017
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế phải giảm từ 10-15% giá thuốc trong năm 2017

Theo Phó Thủ tướng, nguyên tắc BHYT là có đóng thì mới được hưởng và mức hưởng tương đương với mức đóng, chỉ phục vụ cho khám chữa bệnh. Tuy nhiên, chính sách về bảo hiểm y tế hiện nay chưa tuân thủ nguyên tắc đóng - hưởng.

“Thực hiện sai nguyên tắc BHYT gây ảnh hưởng tới khả năng chi trả của Quỹ BHYT, của người dân, doanh nghiệp, gây mất công bằng trong thụ hưởng chính sách” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật BHYT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.

Bên cạnh đó, phải có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật BHYT, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHYT, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách BHYT.


Hiện nay nguyên tắc đóng - hưởng bảo hiểm y tế đang thực hiện sai, dẫn tới mất công bằng trong thụ hưởng chính sách

Hiện nay nguyên tắc "đóng - hưởng" bảo hiểm y tế đang thực hiện sai, dẫn tới mất công bằng trong thụ hưởng chính sách

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách BHYT; chủ động trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách BHYT vào kế hoạch năm 2018.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ từ ngày 1/1/2018. Bộ Y tế phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.

Châu Như Quỳnh