Thứ hai, 03/12/2018 - 10:20

Quảng Trị: Chi tiêu ngân sách trái quy định, phải xử lý 160 tỷ đồng

Dân trí

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Quảng Trị. Theo đó, phát hiện một số hạn chế trong việc thực hiện thu chi ngân sách tại địa phương này.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 160 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 160 tỷ đồng.

Tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 160 tỷ đồng, bao gồm: nộp ngân sách Nhà nước các khoản thuế, phí do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm 5,6 tỷ đồng; nộp các khoản cổ tức được chia vào ngân sách 4,6 tỷ đồng; nộp tiền bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước 6 tỷ đồng;

Bên cạnh đó còn có khoản thu hồi kinh phí thừa nộp ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hơn 8,2 tỷ đồng; giảm dự toán chi thường xuyên hơn 73 tỷ đồng; giảm giá trị thanh toán các công trình xây dựng cơ bản 1,8 tỷ đồng; thực hiện trích lập quỹ phát triển đất còn thiếu năm 2017 gần 21 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh giảm lỗ chuyên năm sau do Kiểm toán Nhà nước xác định hơn 6,1 tỷ đồng…

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Tài chính, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục theo dõi và đôn đốc thu hồi số tiền 48,55 tỷ đồng của 96 dự án đã tạm ứng quá thời hạn quy định chưa thu hồi.

Theo báo cáo kiểm toán, đối với cấp tỉnh giao dự toán chi ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã còn vượt so với thực tế về quỹ lương giáo dục, đào tạo và dạy nghề và quỹ lương hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể cấp xã hơn 37 tỷ đồng.

Giao dự toán chi kinh tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề còn sử dụng ngân sách để chi trả tiền lương cho lao động hợp đồng do tỉnh ký (từ nhiều năm trước) không đúng quy định hơn 4,6 tỷ đồng.

Kiểm toán tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục thuế cho thấy, ngành thuế tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý thu theo quy trình, đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và các văn bản hiện hành.

Tuy nhiên, cơ quan thuế chưa rà soát quản lý thuế 641 hộ, cá nhân kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 789 hộ xây dựng nhà ở tư nhân đã được phòng Quản lý đô thị cấp phép xây dựng trong năm 2017 là không đúng quy định.

Một số hồ sơ kiểm tra còn chậm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, công bố Biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, chưa có quyết định dự thảo kiểm tra theo như quy trình, giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu cho thanh tra không rõ ràng, một số nội dung chưa đầy đủ bằng chứng, ấn định doanh thu bán hàng thấp hơn giá trị thị trường…

Kiểm toán Nhà nước xác định tăng nợ thuế 176,6 triệu đồng tiền sử dụng đất do cơ quan thuế chưa theo dõi nợ tiền sử dụng đất của 2 hộ dân trên hệ thống nợ đã quá thời hạn theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

Kiểm toán báo cáo tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Quảng Trị cho thấy, các doanh nghiệp bảo toàn được vốn nhà nước (2/2 doanh nghiệp đều có lãi), việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích sản xuất, kinh doanh và nộp tiền thuê đất cơ bản đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn hạch toán một số bút toán không đúng quy định, chưa thực hiện kê khai thuế thu nhập đối với nhà thầu nước ngoài 639 triệu đồng, chưa nộp trả ngân sách nhà nước khoản kinh phí tồn hết nhiệm vụ chi (phát sinh trước thời điểm cổ phần hoá năm 2015) hơn 2,18 tỷ đồng.

Về chi ngân sách tỉnh, Kiểm toán Nhà nước đánh giá, bố trí vốn cho một số dự án còn dàn trải, bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án nguồn sử dụng đất chưa sát với thực tế của địa phương, chưa phân bổ vốn chi tiết cho một số dự án nằm trong kế hoạch bố trí 2017…

Phần lớn dự án được Kiểm toán Nhà nước kết luận trong năm 2017 đều phát hiện sai sót và giảm trừ chi phí đầu tư nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong báo cáo.

Phương Dung

Quảng Trị: Chi tiêu ngân sách trái quy định, phải xử lý 160 tỷ đồng - 2