1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Phí cấp phép quảng cáo không quá 4 triệu đồng

(Dân trí) - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên là 600.000 đồng/giấy phép/trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.

Theo Thông tư 154/2009/TT-BTC mà Bộ Tài chính vừa ban hành, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2 là 500.000 đồng; từ 20m2 đến dưới 30m2 là 400.000 đồng; từ 10m2 đến dưới 20m2 là 200.000 đồng; dưới 10m2 là 100.000 đồng.
 
Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/cái. Tuy nhiên tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/giấy phép.
 
Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/cái. Tương tự, tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/giấy phép.
 
Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định của Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.
 
Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên; lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng VND.
 
Thông tư 154 sẽ có hiệu lực từ ngày 13/9 tới.
 
An Hạ