Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn uỷ quyền cho cấp phó trước khi từ chức

Dân trí Theo nguồn tin của Dân trí, trước khi từ chức Tổng giám đốc, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ký Quyết định số 659/QĐ-DKVN ủy quyền cho cấp phó được thực hiện phê duyệt, ký một số loại chứng từ.

 

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn uỷ quyền cho cấp phó trước khi từ chức - 1

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Ảnh: PVN)

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã gửi đơn xin từ chức tới Hội đồng thành viên tập đoàn này. Lá đơn của ông Sơn gửi từ nhiều ngày trước, song phải tới ngày 12.3, Hội đồng thành viên PVN mới họp và đồng ý xét đơn của ông Sơn.

Mặc dù đã có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên PVN nhưng việc ông Sơn nghỉ còn phải được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản - Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng xem xét, quyết định.

Được biết, trước khi được Hội đồng thành viên PVN xem xét, phê duyệt cho nghỉ ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ký Quyết định số 659/QĐ-DKVN ủy quyền cho ông cấp phó thực hiện phê duyệt, ký chứng từ chuyển tiền thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc tập đoàn này với hạn mức thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc để thực hiện tạm ứng, thanh toán, cấp vốn/góp vốn/cấp kinh phí cho những dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách của các Phó Tổng Giám đốc dựa trên các quyết định cấp, góp hoặc ứng vốn đã được Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoặc người được ủy quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, Ban pháp chế và Kiểm tra của PVN cũng có văn bản lưu ý một số nội dung trong quyết định trên của ông Sơn như việc không chỉ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tập đoàn mà phải chịu cả trách nhiệm trước pháp luật. 

"Việc ủy quyền, nhận ủy quyền, miễn trách nhiệm phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm quy định pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ của PVN", Ban này lưu ý.

Ban pháp chế của pVN cũng lưu ý về công tác “kiểm tra chéo” trong quá trình xử lý công việc được phân công/ủy quyền của các Phó Tổng Giám đốc vì việc “kiểm tra chéo” trong quá trình xử lý công việc được phân công/ủy quyền của các Phó Tổng Giám đốc là cần thiết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, cẩn trọng và hỗ trợ cho công tác điều hành chung của Tổng Giám đốc.

Hà Nguyễn

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn uỷ quyền cho cấp phó trước khi từ chức - 2