1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nửa đầu năm, Kosy thực hiện 7,6% kế hoạch lợi nhuận

Dù tốc độ tăng của doanh thu quý II lớn hơn tốc độ tăng của giá vốn và chi phí giúp Kosy ghi nhận lợi nhuận khả quan, song vẫn còn cách xa so với kế hoạch đặt ra.

Theo báo cáo tài chính công bố, quý II/2022, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS) đạt 461 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới 85%, mảng cung cấp dịch vụ chiếm 11%, còn lại mảng kinh doanh bất động sản là 19 tỷ đồng, tương ứng 4%. Mảng kinh doanh bất động sản có đóng góp thấp nhất song đã cải thiện so với mức 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và bằng quý I/2022.

Giá vốn bán hàng là 412 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Công ty đạt lợi nhuận gộp 49 tỷ đồng.

Hầu hết các chi phí của Kosy trong quý II đều tăng. Cụ thể, chi phí tài chính tăng hơn 5 lần lên trên 26 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 2 lần còn chi phí bán hàng tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Dù vậy, doanh thu tài chính lại đạt gấp 32 lần cùng kỳ nên dù các chi phí của công ty có tăng, công ty vẫn lãi trước thuế 15,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 14,1 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với quý I/2021. Công ty cũng lý giải có được kết quả một phần nhờ tốc độ gia tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của giá vốn và chi phí.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Kosy đạt 716 tỷ đồng, tăng 16%, lợi nhuận gộp đạt 80 tỷ đồng, tăng 2,7 lần. Mức lợi nhuận gộp lớn giúp các chi phí 6 tháng đầu năm dẫu tăng mạnh thì công ty vẫn lãi trước thuế 20 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế là 16,8 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh ghi nhận tăng trưởng, nhưng đặt trong kế hoạch đặt ra đầu năm thì Kosy lại đang cách xa so với mục tiêu. Theo đó, Kosy có kế hoạch doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ trong năm nay.

Như vậy, kết thúc nửa năm tài chính, doanh nghiệp mới thực hiện được 44,7% kế hoạch doanh thu và 7,6% mục tiêu lợi nhuận. Nếu không có kế hoạch kinh doanh đột biến, công ty này khó có thể đạt được tham vọng đặt ra.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 là 4.300 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 10%, hàng tồn kho đạt 1.563 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm.

Nửa đầu năm, Kosy thực hiện 7,6% kế hoạch lợi nhuận - 1

Toàn cảnh dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu nhìn từ trên cao (Ảnh: Kosy).

Hàng tồn kho của Kosy là các dự án đang xây dựng dở dang như: Kosy Gia Sàng 11 (427 tỷ đồng), Kosy Bắc Giang (227 tỷ đồng), Kosy Sông Công (107 tỷ đồng), Kosy Hà Nam (160 tỷ đồng), Kosy Lào Cai (437 tỷ đồng)...

Tổng nợ phải trả cũng tăng từ mức 1.600 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 56,6%.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của Kosy âm 230 tỷ đồng, chủ yếu do tăng hàng tồn kho và các khoản phải thu. Dù vậy, con số này đã cải thiện đáng kể so với mức âm 502 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Vốn điều lệ của Kosy tính đến ngày 30/6 là 2.165 tỷ đồng. Tuy nhiên sắp tới có thể thay đổi do công ty dự kiến phát hành 56,67 triệu cổ phiếu để hoán đổi 43,6 triệu cổ phần Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu (cùng thuộc Tập đoàn Kosy) với tỷ lệ 1:1,3. Điều này tương đương 10 cổ phiếu Điện gió Kosy Bạc Liêu đổi 13 cổ phần Kosy. Vốn điều lệ của Kosy dự kiến tăng từ 2.165 tỷ đồng lên 2.731 tỷ đồng.

Theo Thảo Thu
Fica.vn