Nợ thuế khó thu tại TPHCM đột ngột tăng cao, lên tới hơn 13 ngàn tỷ đồng

(Dân trí) - Theo Cục thuế TPHCM cho biết, tính đến tháng 8/2020, tổng nợ thuế trên địa bàn là hơn 29 ngàn tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2019 tăng 20,7% tương ứng tăng hơn 5 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới 90 ngày và trên 90 ngày là 13.282 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,12%; nợ khó thu là 13.883 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47,16%; nợ đang xử lý là 1.401 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,76%; nợ đang khiếu nại là 872 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,96%.

Cục Thuế TPHCM cũng đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu như thực hiện gần 8 triệu lượt thông báo nợ thuế và ban hành 48.200 quyết định cưỡng chế với số tiền hơn 21 ngàn tỷ đồng.

Riêng tháng 7/2020, Cục Thuế đã thu hơn 3 ngàn tỷ đồng (từ thời điểm 31/12/2019), đạt 13,71% kế hoạch quý III và 40,82% kế hoạch cả năm 2020.

Nợ thuế khó thu tại TPHCM đột ngột tăng cao, lên tới hơn 13 ngàn tỷ đồng - 1
Đổi mới phương thức quyết toán thuế để tránh lây lan Covid-19

Ngoài ra, Tổng Cục thuế cho biết, hết tháng 8/2020, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Trước tình trạng nợ thuế hiện nay, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp để thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 thu đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.