“Nhùng nhằng” khoản nộp 2.790 tỷ đồng của Sabeco: Vẫn chờ cổ đông?

(Dân trí) - Không chỉ vấn đề nhân sự, Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) còn gây chú ý dư luận xung quanh khoản tiền phải nộp 2.790 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.


Ông Koh Poh Tiong (áo đen, giữa), tân Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Ông Koh Poh Tiong (áo đen, giữa), tân Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Kết thúc Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 diễn ra hôm qua (23/4), Sabeco đã thông qua các tờ trình miễn nhiệm ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco và bổ sung 3 người mang quốc tịch nước ngoài vào ghế HĐQT.

Không chỉ vấn đề nhân sự, Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) còn gây chú ý dư luận xung quanh khoản tiền phải nộp 2.790 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, nội dung vấn đề này không thuộc phạm vi của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vừa diễn ra. Trong đợt đại hội bất thường này, Sabeco chỉ tập trung vào vấn đề nhân sự.

Liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước về khoản lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2016 trên 2.790 tỷ đồng, nội dung này được biết sẽ đem ra bàn luận tại kỳ đại hội cổ đông chính thức dự kiến vào tháng 7/2018 của Sabeco.

Trước đó với khoản tiền này, Sabeco đã nhiều lần thay đổi quyết định và trong thông báo mới nhất, doanh nghiệp này đưa ra quan điểm nhờ cổ đông quyết hộ.

Theo kết luận được thông báo ngày 8/2/2018, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước lên đến 2.495 tỷ đồng (phần cổ tức chia cho Bộ Công Thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59%) và 289 tỷ đồng (chia cổ tức cho các cổ đông không kiểm soát theo tỷ lệ góp vốn 10,41%).

Trong nội dung nghị quyết chưa được điều chỉnh, Sabeco cho biết “Tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất này, Sabeco vẫn trong đang trong quá trình xin ý kiến các cấp thẩm quyền về vấn đề nói trên”.

Còn trong bản nghị quyết vừa được điều chỉnh, Sabeco bổ sung: “theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Theo đó, Ban tổng giám đốc của Tổng công ty cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như đề xuất của Kiểm toán Nhà nước nên Tổng công ty chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này”.

Chính vì vậy, Sabeco cho rằng, Tổng công ty chỉ thuyết minh là một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính hợp nhất. Tại ngày của báo cáo tài chính hợp nhất này, Tổng công ty đang trong quá trình xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Theo Sabeco, tại thời điểm 18/12/2017, sau khi bán 53,59% vốn cho VietBev, một công ty con của tỉ phú Thái Lan sở hữu ThaiBev, tỉ lệ sở hữu của Nhà nước tại Sabeco ở thời điểm 28/12/2017 chỉ còn 36,0024%.

“Do vậy, việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12 cho cổ đông nhà nước với tỉ lệ 89,59% theo kết luận của kiểm toán là không có cơ sở thực hiện”, Sabeco khẳng định.

Trong khi đó, ngày 18/4, Sabeco tiếp tục nhận được liền lúc 2 văn bản từ Kiểm toán Nhà nước và Bộ Công Thương “thúc” công ty phải nộp đầy đủ khoản tiền trên vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Số tiền nộp phạt được xác định là tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của giai đoạn 2007-2015.

Nhùng nhằng giữa câu hỏi nên làm theo Kiểm toán hay cơ quan thuế thuộc Bộ Tài chính, Sabeco cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương xin ý kiến Thủ tướng.

Tuy nhiên, trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu phía Sabeco tạm thời thực hiện theo kết luận của Kiểm toán. Chỉ đạo này lại khiến doanh nghiệp rơi vào trạng thái chưa biết phải làm thế nào, tạm nộp theo cách thức nào...

Nguyễn Khánh

“Nhùng nhằng” khoản nộp 2.790 tỷ đồng của Sabeco: Vẫn chờ cổ đông? - 2

Tin liên quan