1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Người dân miền Nam “đổ” 85.000 tỷ đồng vào xổ số năm 2016

(Dân trí) - Với doanh thu tiêu thụ toàn thị trường (22 thành viên, trong đó có Vietlott) đạt 85.000 tỷ đồng, tăng 8,09% và vượt kế hoạch đề ra, các công ty đã dành 22.348 tỷ đồng nộp ngân sách và 32.087 tỷ đồng để trả thưởng.

Trong dự thảo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội đồng Xổ số Kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam với 22 thành viên, trong đó có Vietlott, đã đưa ra các con số kinh doanh khá tích cực.

Cụ thể, doanh số phát hành toàn khu vực tăng 5,98%, doanh thu tiêu thụ tăng 8,09%. Số nộp ngân sách tăng 8,75% (tức đạt 121,54% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế tăng 9,66% (tức đạt 125,34% kế hoạch năm). Các chi phí trả thưởng, chi phí phát hành đều đều đảm bảo tỷ lệ phù hợp quy định.

Thị trường xổ số được mùa trong năm 2016
Thị trường xổ số "được mùa" trong năm 2016

Cụ thể, trong năm 2016, doanh số phát hành toàn thị trường miền Nam đạt 85.000 tỷ đồng, tăng 5,98% so với năm 2015. Doanh thu tiêu thụ 66.678 tỷ đồng, tăng 8,09% so với năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 77,85%, cao hơn năm 2015 là 1,52%.

Với mức doanh thu như trên, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách 22.348 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2015 và đạt 121,54% kế hoạch năm 2016.

Chi phí trả thưởng ở mức 32.087 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí trả thưởng trên doanh thu tiêu thụ là 48,12%. Chi phí phát hành: 11.839 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí phát hành trên doanh thu tiêu thụ là 17,76%.

Lợi nhuận thực hiện đạt 8.879 tỷ đồng, tăng 9,66% so với năm 2015 và đạt 125,34% kế hoạch năm 2016

Như vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 có tỷ lệ tăng tốt và đều vượt năm 2015 cũng như vượt kế hoạch giao năm 2016. Qua đó, cho thấy hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của khu vực miền Nam vẫn có sự tăng trưởng tốt.

Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam năm 2016 có nhiều thuận lợi là nhờ Bộ Tài chính quan tâm cho tăng doanh số phát hành bước 2 từ ngày 01/7/2016, đã giúp giảm chênh lệch cặp vé giữa các công ty trong cùng ngày và khu vực chỉ còn 2 nhóm phát hành.

Ngoài ra, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi; nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường miền Nam luôn gia tăng qua từng năm; các công ty rất quan tâm củng cố thị trường tiêu thụ và kịp thời thực hiện các biện pháp điều hành phù hợp, hiệu quả...

Cũng trong năm 2017, các công ty thành viên của Hội đồng XSKT miền Nam đã dành 251,3 tỷ đồng dành cho các hoạt động phúc lợi xã hội từ thiện.

Bích Diệp