NCB tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững

(Dân trí) - Ngày 18/07, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, dù có khó khăn chung của đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh của NCB ổn định, các kế hoạch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành khá cao các chỉ tiêu huy động, thu phí dịch vụ và lợi nhuận.

NCB tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững - 1
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 của NCB

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản NCB đạt 71.386 tỷ đồng, trong đó chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Số lượng khách hàng tiếp tục tăng 10% so với cuối năm 2019.

Huy động vốn, dư nợ tín dụng tăng lần lượt 5% và tăng 2,5% so với đầu năm. Danh mục cho vay của NCB được cơ cấu theo hướng tăng cho vay sản xuất kinh doanh, tín dụng xanh, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp… nhằm từng bước gia tăng thị phần. Song song với đó, chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát tốt, giúp tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức dưới 3%. Các chỉ số an toàn đều đảm bảo theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trong 6 tháng đầu năm hầu hết các mảng kinh doanh của NCB đều có kết quả khá tích cực, phần lớn nguồn thu của NCB đến từ nguồn thu lãi trong hoạt động tín dụng và thu phí dịch vụ. Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ tiền gửi đa dạng là một trong những lợi thế để NCB thu hút được nguồn vốn dồi dào, ổn định, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững.

NCB cũng tích cực khai thác hệ sinh thái khách hàng, tăng cường thu hút nguồn vốn cũng như kết hợp dịch vụ bán chéo các sản phẩm để vừa gia tăng tiện ích cho khách hàng, vừa phát triển đồng đều các mảng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.

6 tháng đầu năm 2020, NCB cũng đã thực hiện đồng bộ việc giảm/ưu đãi lãi suất cho vay, cơ cấu thời hạn trả nợ và giảm phí dịch vụ cho gần 1.000 khách hàng gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời hoàn thành chương trình và hệ thống dữ liệu để tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II và đang hoàn thiện hồ sơ để xin NHNN phê duyệt áp dụng, triển khai Basel II theo đúng quy định.

Với nền tảng vững chắc, 6 tháng cuối năm 2020, với việc cơ cấu lại mạng lưới kinh doanh, thực hiện từng bước kế hoạch chuyển đổi số, NCB tiếp tục gia tăng năng lực tài chính, đẩy mạnh huy động và phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng và đột phá về sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện công tác bán hàng, cải thiện năng suất lao động, củng cố toàn diện mọi mặt hoạt động và nâng tầm quản trị điều hành… nhằm cam kết nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch 2020.

Trường Thịnh