Thứ ba, 10/01/2006 - 19:13

Năm 2005: Xuất khẩu công nghiệp đạt 24,5 tỷ USD

Dân trí

Bộ Công nghiệp cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, nhưng xuất khẩu của cả nước năm 2005 vẫn ước đạt 32,23 tỷ USD, tăng 21,6% so với năm 2004.

Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp năm 2005 ước đạt 24,5 tỷ USD, chiếm 76% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong đó, một số mặt hàng công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao trên 30% so với cùng kỳ như: than đá, sản phẩm, sản phẩm nhựa, hàng điện tử, vi tính và linh kiện, dầu thô, dây và cáp điện,…

Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc Bộ Công nghiệp xuất khẩu đạt trên 5,5 tỷ USD, tăng 29% so với thực hiện năm 2004. Những doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn gồm: Tổng Công ty (TCT) Dầu khí VN đạt 3.694 triệu USD tăng 30,3%; Tập đoàn Dệt may VN đạt 896,5 triệu USD (tăng 9,7%); Tập đoàn Than VN đạt 573 triệu USD (tăng 77,8%); Công ty Sữa VN 87,18 triệu USD (tăng gấp 2,6 lần);...

Một số mặt hàng khác đã vượt qua những biến động bất lợi trên thị trường thế giới để tiếp tục tăng trưởng như hàng may mặc (tăng 10%), giày dép các loại (tăng trên 7%). Trong 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD có tới 5 mặt hàng công nghiệp là dầu thô, dệt may, giày dép, hàng điện tử và linh kiện, sản phẩm gỗ.

Nhóm hàng nguyên nhiên liệu tăng trưởng rất cao do chủ yếu được lợi về giá xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 2 mặt hàng dầu thô, than đá ước đạt 8 tỷ USD, chiếm 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu và 33% kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp, trong đó: Dầu thô đạt 7,4 tỷ USD, giảm 7,7% về lượng nhưng tăng 45,1% về giá; than đá đạt 550 triệu USD, tăng 43,7% về lượng và 7,84% về giá.

Nhóm hàng dệt may, da giầy gặp khó khăn về thị trường và phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonexia, Băngladesh,… nên mức tăng trưởng xuất khẩu chững lại, không đạt kế hoạch đề ra, thể hiện sự phát triển chưa bền vững của xuất khẩu Việt Nam.

Năm 2005, kế hoạch xuất khẩu dệt may là 5,2 tỷ USD nhưng ước đạt 4,85 tỷ USD, da giầy kế hoạch là 3,1 tỷ USD nhưng ước đạt 2,9 tỷ USD, cộng chung hai nhóm hàng dệt may, da giầy chỉ tăng 8,7% so với 2004.

Nhóm hàng công nghiệp tiềm năng (có tốc độ tăng trưởng cao, bao gồm các mặt hàng: điện tử và linh kiện máy tính; sản phẩm gỗ; dây điện và cáp điện; sản phẩm nhựa; hàng thủ công mỹ nghệ ) dự kiến xuất khẩu đạt 4,34 tỷ USD, tăng 31,9% so với năm 2004. Đây là những mặt hàng có giá trị gia tăng xuất khẩu tương đối lớn và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Lê Anh