Một số chính sách Agribank triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng

(Dân trí) - Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Agribank chủ động triển khai các chính sách miễn giảm phí dịch vụ và lãi suất cho vay, cho vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Một số chính sách Agribank triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng - 1
Đang được quan tâm