1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Moody's công bố hoàn thành rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 21/6, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody's đã hoàn thành việc rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV, theo đó, các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV vẫn được duy trì.

Moodys công bố hoàn thành rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV - 1

Moody's đánh giá BIDV có những cải thiện mạnh về chất lượng tài sản thông qua việc xử lý các tài sản có vấn đề, tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. Khả năng huy động là điểm mạnh của BIDV với hệ thống mạng lưới rộng lớn và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Moodys công bố hoàn thành rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV - 2

Các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV tiếp tục ở mức ngang trần quốc gia và thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể như sau:

Định hạng tiền gửi dài hạn: Ba3

Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3

Triển vọng: Tích cực

Năm nay là năm thứ 16 liên tiếp BIDV mời Moody's thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho BIDV đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.