MB công bố thông tin kiện toàn nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Với mục tiêu tăng cường chức năng giám sát của quản lý cấp cao đối với hoạt động của MB, phù hợp với định hướng của NHNN. Hội đồng Quản trị MB thông báo thay đổi, kiện toàn 3 nhân sự cấp cao.

Theo đó, MB bầu thêm 1 thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, bổ nhiệm 1 phó tổng giám đốc và 1 Phó tổng giám đốc nhận nhiệm vụ mới theo phân công của HĐQT MB.

MB công bố thông tin kiện toàn nhân sự cấp cao - 1

Cụ thể, bà Nguyễn Thị An Bình, sẽ thôi vị trí Phó tổng giám đốc MB để nhận nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát sau khi được các cổ đông MB tín nhiệm bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 24/6/2020. Cùng ngày, bà Nguyễn Minh Châu, Thành viên cao cấp Ban điều hành MB được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ, ông Uông Đông Hưng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ theo phân công của HĐQT MB.

Bà Nguyễn Thị An Bình có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và gắn bó với MB từ ngày đầu thành lập. Bà có nhiều kinh nghiệm và đã ãnh đạo các mảng nghiệp vụ của MB như: Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Vận hành, Hành chính và quản lý chất lượng; Pháp chế, Xây dựng cơ bản.

MB công bố thông tin kiện toàn nhân sự cấp cao - 2

Có kinh nghiệm trên 25 năm trong lĩnh vực ngân hàng, nguồn vốn và ngoại hối, quản lý quỹ, Bà Nguyễn Minh Châu được Hội đồng quản trị MB bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ tại MB sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vào tháng 1/2020 vừa qua.

MB công bố thông tin kiện toàn nhân sự cấp cao - 3

Ông Uông Đông Hưng – Phó Tổng giám đốc MB với 22 năm gắn bó với MB và được giao nhiều vị trí lãnh đạo tại các chi nhánh; giám đốc phụ trách kinh doanh Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và Chi nhánh Lào. Ông kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội (Mic) trong nhiều năm – công ty thành viên với với quy mô doanh thu lớn nhất trong các CTTV MB. Để tập trung giúp MIC có sự phát triển nhảy vọt trong tương lai, tương xứng với tiềm năng của công ty trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, HĐQT MB đã giao ông Hưng là đại diện vốn chuyên trách của MB tại Mic và giới thiệu ông ứng cử vị trí Thành viên HĐQT Mic. Kết quả, ông đã được HĐQT Mic tín nhiệm bầu vị trí Chủ tịch HĐQT.

Với mục tiêu xây dựng một tập đoàn tài chính đa năng trên nền tảng ngân hàng thương mại MB là ngân hàng mẹ, kết hợp hệ sinh thái dịch vụ thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng, quản lý nợ và khai thác tài sản, trong những năm vừa qua HĐQT MB đã tập trung chỉ đạo các công ty thành viên xây dựng chiến lược hoạt động, hoàn thiện về mô hình tổ chức, nâng cao năng lực về công nghệ, quản trị rủi ro, sản phẩm dịch vụ, kiện toàn nhân sự cấp cao của các công ty thành viên, phù hợp định hướng của các Cơ quan quản lý nhà nước và chiến lược chung toàn tập đoàn. Kết quả là, các công ty đều có vị thế trên thị trường trong lĩnh vực hoạt động, tích cực phối hợp đẩy mạnh hoạt động bán chéo trong toàn Tập đoàn. Năm 2019, các công ty thành viên của MB đã đạt tổng lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với năm 2018, đạt 1.114 tỷ đồng, chiếm 11% lợi nhuận tập đoàn.

Được biết, trước đó, MB cũng đã cử nhân sự cấp cao của mình tham gia ứng cử các vị trí Thành viên HĐQT/Thành viên Hội đồng thành viên tại các Công ty thành viên. Kết quả, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT MB đã được bầu vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), Ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc MB giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC), Ông Lê Viết Hải - Thành Viên HĐQT MB giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Với những chiến lược và định hướng phát triển tập đoàn đã đề ra, cùng với sự thay đổi nhân sự cấp cao tại các CTTV, HĐQT MB kỳ vọng, trong tương lai các CTTV sẽ phát triển vững mạnh, đóng góp lợi nhuận về cho tập đoàn mức 20-30% lợi nhuận, tạo ra giá trị cho tập đoàn, cho cổ đông và cho khách hàng.

Trường Thịnh

Đang được quan tâm