Loạt mặt hàng Bộ trưởng Công Thương lưu ý quản lý thị trường tăng kiểm tra

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lưu ý Tổng cục Quản lý thị trường tập trung vào các mặt hàng quan trọng, nhạy cảm như: xăng dầu, đường, thực phẩm, đồ uống, thời trang...

Loạt mặt hàng Bộ trưởng Công Thương lưu ý quản lý thị trường tăng kiểm tra - 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Sau nhậm chức, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì các cuộc hội nghị triển khai nhiệm vụ với các đơn vị thuộc Bộ về công tác lĩnh vực ngành.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Theo đó, đối với Vụ Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu bám sát, liên tục cập nhật tình hình phát triển của ngành công thương để sớm phát hiện, dự báo, đánh giá tình hình, thúc đẩy các yếu tố thuận lợi, khắc phục các yếu tố không thuận lợi hướng đến việc thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Với Cục Xuất nhập khẩu, đơn vị này được giao phối hợp với Vụ Thị trường ngoài nước và đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong nước củng cố và mở rộng tiếp cận các thị trường xuất khẩu truyền thống cũng như thị trường mới thông qua tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP...); theo dõi điều hành hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm (gạo, xăng dầu…), phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng giao Tổng cục Quản lý thị trường quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021.

Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; lưu ý tập trung vào các mặt hàng quan trọng, nhạy cảm như: xăng dầu, đường, thực phẩm, đồ uống, thời trang, vật liệu xây dựng…; siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm pháp lý và phẩm chất công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Đối với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển sản xuất thông minh và chuyển đổi số, lồng ghép vào các chương trình khoa học và công nghệ hiện có...

Còn với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ trưởng chỉ đạo theo dõi tiến độ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013; Phối hợp với Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường nghiên cứu các công cụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích người tiêu dùng.

Đối với Cục Công nghiệp và Cục Hóa chất, Bộ trưởng giao tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nền tảng, chế biến, chế tạo, ngành hóa chất, hình thành trung tâm phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như hóa chất, luyện kim... hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Cục Công Thương địa phương được giao chủ động phối hợp với các Sở Công Thương nắm bắt kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương để đề xuất, xử lý; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Còn các đơn vị như Vụ thị trường nước ngoài, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với hệ thống thương vụ, phát triển các thị trường truyền thống, đồng thời tìm hiểu về các thị trường mới; kết nối cung cầu, đưa hàng Việt đến với thị trường ngoài nước...

Trước đó, phát biểu tại hội nghị bàn giao hôm 12/4, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò Bộ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Chính vì Bộ Công Thương là bộ kinh tế có tính chất đa ngành nên, theo ông Diên, chưa có vị bộ trưởng nào có thể giỏi giang, hiểu biết và thông thạo ở tất cả lĩnh vực mà Bộ được giao quản lý, trong đó ông cũng không phải ngoại lệ.

"Điều quan trọng là tập hợp, phát huy truyền thống của ngành, sức mạnh tập thể, nhất là tập thể ban cán sự, lãnh đạo bộ, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, ở từng vị trí công tác được giao thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thông qua phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương. Đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp gắn kết hợp tác ban, bộ ngành trung ương, đối tác nước ngoài, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trung ương của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân", tân Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh.