Thứ tư, 22/03/2017 - 16:00

LienVietPostBank điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức

Dân trí

Theo nghị quyết của hội đồng quản trị LienVietPostBank, ngân hàng này tạm ứng chia cổ tức 4%/năm/tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 4/1/2017.

Ngày 25/3 tới, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại TP.HCM.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2016, LienVietPostBank đạt 1.348 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3,2 lần năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2016 đạt 1,08%. Trong năm 2016, ngân hàng đã thu hồi được 509 tỷ đồng nợ xấu.

Về cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 8% nhưng với kết quả khả quan trong năm qua, ngân hàng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức 10%, trong đó 4% chi trả bằng tiền mặt và 6% chi trả bằng cổ phiếu.


LienVietPostBank được xem là ngân hàng mở đầu cho kế hoạch điều chỉnh cổ tức trong mùa đại hội này (ảnh minh họa).

LienVietPostBank được xem là ngân hàng mở đầu cho kế hoạch điều chỉnh cổ tức trong mùa đại hội này (ảnh minh họa).

Cũng theo nghị quyết của hội đồng quản trị LienVietPostBank, ngân hàng này tạm ứng chia cổ tức 4%/năm/tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 4/1/2017.

Về kế hoạch năm 2017, ngân hàng dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng vốn từ 6.460 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành 54 triệu cổ phiếu.

Trong đó, ngân hàng phát hành 38,76 triệu cổ phần để trả cổ tức 2016 tỷ lệ 6%, ước tính số lợi nhuận trích ra để trả cổ tức này khoảng 388 tỷ đồng. Còn lại 15,24 triệu cổ phần sẽ được ngân hàng chào bán ra công chúng hoặc cán bộ nhân viên hoặc nhà đầu tư, đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Lợi nhuận năm nay ngân hàng đặt mục tiêu đạt 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng lên 12%.

Cũng theo thông tin từ LienVietPostBank, trong năm 2017, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép tăng trưởng tín dụng tối đa 16%, lên 95 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên với mục tiêu đưa sản phẩm về với người dân trên mọi miền Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, ngân hàng dự kiến tăng trưởng vượt mức và sẽ xin phép NHNN điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng.

An Hạ