Thứ ba, 06/11/2018 - 16:00

Lao động doanh nghiệp Nhà nước: "Đông, yếu, bộ máy cồng kềnh"

Dân trí

Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính hiện chưa có sự đột phá về chất trong tái cơ cấu, thoái vốn dẫn đến hiệu quả mặt trận này còn hạn chế.

Tại Diễn đàn Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức ngày 6/11 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Tài chính nói rõ hiện về số lao động, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đông, năng suất thấp, lao động có trình độ tay nghề cao còn thiếu và yếu.


Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Ngoài lực lượng lao động đông và yếu kém, ông Tiến chỉ rõ DNNN còn có nhiều thiết bị còn lạc hậu, chưa theo kịp kỹ thuật tiên tiến của thế giới và yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy trong DNNN còn cồng kềnh, thiếu hiệu lực.

Theo đại diện Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2017: Số doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ phần thấp hơn so với các năm trước, đặc biệt là năm 2017. Tuy nhiên, tổng giá trị thực tế bán được cao hơn gấp 5,5 lần so với năm trước do năm 2017 có các đợt thoái vốn của Bộ Công Thương tại Sabeco, của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Tính đến hết tháng 8/2018, cả nước đã cổ phần hóa, thoái vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần hơn 46 doanh nghiệp, giá trị cổ phần thực tế bán được hơn 27.400 tỷ đồng. Tỷ lệ thành công bình quân đạt 52% (trong đó có 34/46 phiên có tỷ lệ thành công đạt 100%).

Tuy nhiên, hết tháng 7/2018, kết quả chuyển giao vốn nhà nước theo về SCIC theo quyết định của Thủ tướng còn chậm, hiện vẫn còn 37 doanh nghiệp với tổng vốn hơn 10.113 tỷ đồng tại 5 bộ, 8 địa phương chưa chuyển vốn về cho SCIC theo chủ trương Chính phủ giao.

Ông Tiến cho rằng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số DNNN còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án của DNNN còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn (12 dự án của ngành Công Thương), chưa có phương án xử lý cụ thể, hiệu quả.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho rằng: Những tồn tại cơ bản và chủ yếu của quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN hiện là chưa có những chính sách phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, bên cạnh đó tính công khai, minh bạch còn hạn chế.

"Trách nhiệm của người quản lý chưa rõ ràng; công tác cán bộ, chính sách tiền lương, thưởng còn chưa gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, chưa có tác động khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động", ông Tiến nói.

Đại diện Bộ Tài chính nêu: Việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN chưa đầy đủ, nghiêm túc.

"Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, còn một số cá nhân, doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc thị trường, không công khai, minh bạch thông tin tài chính, cá biệt một số cá nhân lãnh đạo vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", Cục trưởng Tiến nói.

Nguyễn Tuyền

Lao động doanh nghiệp Nhà nước: "Đông, yếu, bộ máy cồng kềnh" - 2