Lào Cai: "Bêu tên" 53 doanh nghiệp nợ thuế gần 380 tỷ đồng

(Dân trí) - Cục hải quan tỉnh Lào Cai vừa công bố công khai 53 doanh nghiệp nợ cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu (XNK) tính tới tháng 4/2021 trên địa bàn tỉnh này, với tổng số tiền nợ thuế gần 380 tỷ đồng.

Lào Cai: Bêu tên 53 doanh nghiệp nợ thuế gần 380 tỷ đồng - 1

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nơi thực hiện XNK hàng hóa với Trung Quốc

Cục hải quan tỉnh Lào Cai vừa công bố công khai báo cáo Tổng cục Hải quan về 53 doanh nghiệp nợ cưỡng chế thuế XNK tính tới tháng 4/2021 trên địa bàn tỉnh này, với tổng số tiền nợ thuế gần 380 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp nợ thuế trên, có 17 doanh nghiệp nợ cưỡng chế tiền thuế XNK hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, có 9 doanh nghiệp nợ cưỡng chế số tiền thuế XNK lớn nhất hàng chục tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nợ nhiều nhất gồm: Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế  trên 67,48 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Lan Anh (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế trên 58 tỷ đồng, Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế  trên 52,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Thùy Linh (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế trên 52,784 tỷ đồng, Công ty cổ phần XNK Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) nợ cưỡng chế trên 47 tỷ đồng.

Công ty TNHH Ngọc Sơn (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế trên 14,7 tỷ đồng, Công ty phát triển số 1 (tỉnh Hải Dương) nợ cưỡng chế trên 17 tỷ đồng, Công ty TNHHMTV XNK nông sản An Bình (thành phố Lào Cai) nợ cưỡng chế trên 28 đồng, Công ty TNHH Kim Liên (thành phố Hà Nội) nợ cưỡng chế gần 10,6 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp không chịu nộp thuế sẽ bị cưỡng chế thu hồi tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu trích từ tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng hay kho bạc Nhà nước. 

Tin liên quan