Chủ nhật, 29/03/2009 - 08:42

Khách hàng “chưa thông” việc tính giá điện theo giờ

Dân trí

Một số khách hàng do chưa đồng tình với việc áp dụng hai khoảng thời gian cao điểm, đã không đồng ý hoặc trì hoãn việc cài đặt thông số thời gian trong công tơ điện tử theo quy định mới làm ảnh hưởng đến tiến độ cài đặt công tơ.

Khách hàng “chưa thông” việc tính giá điện theo giờ - 1
Chốt lại chỉ số công tơ điện (ảnh: MT).
 
Đây là một trong những trở ngại mà EVN đã gặp phải sau 1 tháng triển khai giá điện mới.
 
Bên cạnh đó, mặc dù các công ty điện lực của EVN đã chủ động làm việc với các tổ chức quản lý kinh doanh điện nông thôn thỏa thuận giá bán điện và thời gian cung cấp số liệu theo quy định tại Thông tư 05 để tính toán tiền điện hàng tháng, nhưng nhiều đơn vị không cung cấp đủ thông tin để lập hoá đơn.
 
Vì vậy buộc các công ty điện lực phải áp dụng chế tài quy định trong Thông tư, tuy nhiên việc thực hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng đến lợi ích của các hộ dân nông thôn đang mua điện của các tổ chức này.
 
Về việc áp dụng tính giá điện theo giờ cao điểm, quan điểm của EVN là việc tính giá điện theo thời gian cao điểm hiện nay xuất phát từ biểu đồ thực tế của hệ thống. Cách tính này cũng đó được áp dụng rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Việc tính giá giờ cao điểm cũng phản ánh đúng chi phí sản xuất điện của hệ thống.
 
Nhưng dù nói thế nào thì thực tế hiện nay, đã và đang có rất nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ việc áp dụng giá điện theo giờ. Do vậy, một số vướng mắc liên quan đến quy định về giá điện, EVN đã chỉ đạo các đơn vị tổng hợp để báo cáo Bộ Công Thương xem xét giải quyết.
 
Lan Hương