Hơn 60.000 doanh nghiệp phải đóng cửa từ đầu năm

(Dân trí) - Xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động.

Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng nhưng lại tăng về quy mô vốn
Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng nhưng lại tăng về quy mô vốn

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11/2014, cả nước có 7.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% về số doanh nghiệp và tăng 20,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. 

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước. Số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 108,8 nghìn người, tăng 23,7% so với tháng trước.

Cũng trong tháng này, cả nước có 1.205 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với tháng trước. Đồng thời, cũng có tới 7.033 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, giảm 1,5%, bao gồm 931 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 1.104 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 4.998 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Gần 68.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tính chung 11 tháng đầu năm, cả nước có 67.790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 391,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 992 nghìn người, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi bối cảnh khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô vốn, doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2014 đã tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013. Điều đó cho thấy môi trường kinh doanh đã được cải thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động. 

Cụ thể, trong 11 tháng, có 20,8 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 544,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2014 là 935,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 391,3 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 544,6 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn. 

8.700 doanh nghiệp biến mất khỏi thị trường

Trong 11 tháng năm nay, cả nước có 60.340 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này có 8.661 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 10.147 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 41.532 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn khó khăn. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Tuy nhiên, 11 tháng đầu năm cũng ghi nhận có 14.208 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Đang được quan tâm