Hòa Bình sẽ trao quyết định đầu tư 11 dự án, tổng vốn 505 triệu USD

Dân trí 11 dự này có tổng số vốn đăng ký đầu tư 11.314 tỷ đồng, tương đương khoảng 505 triệu USD.

Tại buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018, Lễ Hội cây ăn quả có múi, Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình chiều 6/12, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018 vào ngày 11/12 tới.

11 dự này có tổng số vốn đăng ký đầu tư 11.314 tỷ đồng, tương đương khoảng 505 triệu USD, gồm các dự án: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Khu sinh thái Ngòi Hoa với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng), Công ty cổ phần nước Aqua One (tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, công xuất thiết kế 600.000m3/ngày đêm cung cấp nước khu vực phía Đông Nam Hà Nội), Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà...


Tỉnh Hòa Bình sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018 vào ngày 11/12 tới.

Tỉnh Hòa Bình sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018 vào ngày 11/12 tới.

Ngoài ra, tỉnh dự kiến ký 18 bản ghi nhớ đầu tư, với tổng số vốn khoảng 68.000 tỷ đồng, tương đương 2,9 tỷ USD.

Cũng theo ông Thắng, hội nghị xúc tiến đầu tư lần này hướng tới mục đích tổng kết kết quả 15 thu hút đầu tư, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm kêu gọi, thu hút được các dự án trọng điểm, tiềm năng vào tỉnh. Hội nghị nằm trong chuối sự kiện Lễ Hội cây ăn quả có múi, Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh Hòa Bình, trong năm qua toàn tỉnh có 69 dự án đầu tư đăng ký đầu tư mới (trong có 2 dự án FDI). Lũy kế đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 544 dự án; (có 37 dự án FDI tổng vốn đăng ký 502 triệu USD; 507 dự án trong nước tổng vốn đầu tư đăng ký trên 64.885 tỷ đồng); trong đó có 85 dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp (22 dự án FDI và 63 dự án trong nước).

Năm 2018 có 450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tổng số vốn đăng ký là 7.500 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 36.000 tỷ đồng, có 275 hợp tác xã và 240 tổ hợp tác.

An Hạ

Hòa Bình sẽ trao quyết định đầu tư 11 dự án, tổng vốn 505 triệu USD - 2