1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Tĩnh "siết" quản lý sản xuất, tiêu thụ rượu bia

(Dân trí) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường quản lý việc sản xuất, tiêu thụ rượu, bia trong phạm vi, quyền hạn của mình.

Hà Tĩnh siết quản lý sản xuất, tiêu thụ rượu bia - 1

Ảnh minh họa

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND thành phố, thị xã và các huyện, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền luật tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của đơn vị; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về các giải pháp giảm mức tiêu thụ cũng như quản lý việc cung cấp rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công và thực hiện phòng, chống bia rượu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ có thai.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện  Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ở các đơn vị và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Xuân Sinh