Chủ nhật, 23/12/2012 - 06:04

Hà Nội “quyết” thu thêm 25.028 tỷ đồng cho ngân sách

Dân trí

Tính đến giữa tháng 12/2012, Hà Nội mới thu ngân sách được hơn 121.263 tỷ đồng, so với dự toán HĐND giao hơn 146.264 tỷ, thành phố mới thu được 82,9%.

Để thu được 25.028 tỷ đồng còn lại, UBND thành phố giao cơ quan thuế, hải quan... phấn đấu thu tối đa các khoản thu.
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
 
Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, UBND thành phố cho biết, tính đến 15/12, thu ngân sách thành phố đạt 121.236,6 tỷ đồng. Như vậy, so với dư toán HĐND giao là 146.264,7 tỷ đồng, thành phố mới thu được 82,9% kế hoạch. Vì vậy, UBND thành phố giao cơ quan thuế, hải quan và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, phấn đấu thu tối đa để thu được 25.028 tỷ đồng còn lại.

Cụ thể, UBND thành phố giao Cục Thuế rà soát quyết liệt ở tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ theo nguyên tắc có phát sinh doanh thu phải nộp thuế; đôn đốc tiến độ thu tiền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường thu tiền đấu giá sử dụng đất đối với dự án đã đấu giá thành công để nộp vào ngân sách thành phố. Sở Tài chính rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn để tồn trên tài khoản khẩn trương nộp ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

UBND các quận, huyện, thị xã, Thành phố giao kiểm tra công tác thu ngân sách và có chỉ đạo kịp thời để đảm bảo hoàn thành với kết quả thu cao nhất, tránh tâm lý cho rằng tình hình kinh tế khó khăn khó thu ngân sách.

Trúc Linh