1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nam tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn hơn 1.678 tỷ đồng tiền thuế

Đức Văn

(Dân trí) - Năm 2020, Cục thuế Hà Nam tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế với số tiền hơn 1.678 tỷ đồng. Cục thuế Hà Nam đã giải quyết hoàn 202 hồ sơ, số tiền được hoàn 1.261 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nam, năm 2020, Cục thuế tỉnh này đã tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn hơn 1.678 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế Hà Nam đã giải quyết hoàn 202 hồ sơ, số tiền được hoàn 1.261 tỷ đồng. 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Hà Nam tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn hơn 1.678 tỷ đồng tiền thuế - 1

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 5.119 doanh nghiệp đang hoạt động

Trong đó, hoàn trước kiểm tra sau 123 hồ sơ, với số tiền 669 tỷ đồng; kiểm tra trước hoàn sau 79 hồ sơ, tương ứng với 592 tỷ đồng. Còn 8 hồ sơ không thuộc trường hợp hoàn thuế số tiền hơn 44 tỷ đồng; 35 hồ sơ hủy đề nghị hoàn thuế số tiền 218 tỷ đồng. Còn 13 hồ sơ chuyển kỳ sau giải quyết số tiền đề nghị hoàn là 132 tỷ đồng.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 44.672 tài khoản đã nộp hồ sơ khai thuế trên tổng số 44.890 tài khoản phải nộp, đạt tỷ lệ 99,51%. Trong đó, có 97,35% tờ khai đã nộp đúng hạn, cao hơn 0,22% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các hồ sơ chậm nộp, Cục thuế đã xử phạt hành chính 1.037 lượt người nộp thuế, với tổng số tiền xử phạt 872,5 triệu đồng.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 5.119 doanh nghiệp đang hoạt động; có 798 người nộp thuế được cấp mới mã số thuế; 282 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn; 52 doanh nghiệp ngừng hoạt động lý do giải thể, chia tách, sáp nhập; 269 doanh nghiệp bỏ trốn không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; 77 doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.