Thứ hai, 13/06/2016 - 13:20

Giảm thuế, có lo ngân sách hụt thu?

Dân trí

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này được giao nghiên cứu phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016. Các giải pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng ngân sách Nhà nước từ năm sau trở đi nhưng đã có phương án bù đắp.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính cho biết, sau khi Nghị quyết 59 ngày 7/8/2015 của Chính phủ được ban hành về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp rà soát các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của Bộ Tài chính, để nâng cấp lên Nghị định.

Trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính có 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và 11 Thông tư có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cần đưa lên Nghị định, thuộc 9 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trụ sở Bộ Tài chính
Trụ sở Bộ Tài chính

Các ngành nghề này gồm: Kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kinh doanh bán hàng miễn thuế; kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực của khẩu; kinh doanh chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh tái bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm.

Ông Lợi cho biết, các nghị định này có thể chia thành 2 nhóm trong đó nhóm 1 gồm các nghị định được xây dựng để quy định điều kiện đầu tư kinh doanh hiện đang quy định tại Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của Bộ. Tính đến nay, tiến độ xây dựng các nghị định cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Theo đó, có 1 dự thảo nghị định đã trình Chính phủ; 4 dự thảo nghị định vừa mới nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hiện đang gấp rút hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ. Riêng đối với Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế thì theo kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn các luật sẽ có hiệu lực cùng với hiệu lực của Luật (1/7/2016) nên sẽ đảm bảo yêu cầu của Luật Đầu tư.

Nhóm 2 gồm các nghị định quy định về các ngành nghề đầu tư kinh doanh chưa có quy định pháp luật. Theo quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014 thì trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính có 24 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó có 3 ngành nghề đầu tư kinh doanh chưa có quy định của pháp luật cần xây dựng mới, bao gồm: Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; Nghị định về kinh doanh casino; Nghị định quy định về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Cả 3 nghị định này đều đã được Bộ Tài chính soạn thảo và trình Chính phủ để ban hành. Như vậy, theo đại diện Bộ Tài chính, tiến độ đã đảm bảo thời hạn trình Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tướng.

Về Nghị quyết 35 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016, đại diện Bộ Tài chính cho biết, các giải pháp xây dựng năm 2016 nhưng thực hiện vào các năm sau thì chưa ảnh hưởng tới thu ngân sách (NSNN) năm 2016.

Với các giải pháp thực hiện ngay trong năm 2016 thì tuy có làm giảm thu NSNN (từ năm 2016 trở đi) nhưng những tác động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cũng sẽ giúp duy trì và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, qua đó sẽ làm tăng thu NSNN và đây là biện pháp đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Thực tế, kinh nghiệm thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn 2012-2014 cũng đã cho thấy điều này.

Ngoài ra, các giải pháp về quản lý sẽ giúp cho công tác quản lý thuế hiệu quả hơn mà không làm giảm thu ngân sách. Ông Lợi cũng cho biết thêm, để vừa đảm bảo nguồn thu NSNN, vừa có các chính sách thuế nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, số giảm thu ngân sách sẽ được bù đắp bằng các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, nhất là đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chống chuyển giá...; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành.

Bích Diệp

Giảm thuế, có lo ngân sách hụt thu? - 2