Thứ sáu, 07/04/2017 - 13:03

Eximbank sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank?

Dân trí

Hiện Eximbank nắm hơn 165 triệu cổ phiếu STB, tương đương 8,76% cổ phần Sacombank.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố dự thảo tài liệu phục vụ phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, trong đó có kế hoạch dự tính chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mà Eximbank đang sở hữu.

Dự thảo tài liệu phục vụ phiên họp mà Eximbank vừa công bố cho thấy kế hoạch dự tính chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mà Eximbank đang sở hữu.

Theo đó, hội đồng quản trị Eximbank trình cụ thể kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank như sau: Số lượng cổ phần mà Eximbank đang nắm hơn 165 triệu cổ phiếu STB, tương đương 8,76% cổ phần Sacombank.


Ngày 21/4 tới, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2017.

Ngày 21/4 tới, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2017.

Đáng chú ý, hội đồng quản trị Eximbank cho biết, trường hợp giá giao dịch cổ phiếu STB của Sacombank dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại (12.400 đồng tại ngày 4/4/2017), thì có khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% vốn điều lệ Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Do vậy, hội đồng quản trị Eximbank trình đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức sắp tới thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Ngày 21/4 tới, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2017.

Theo giải trình của Eximbank, kế hoạch trên của ngân hàng nhằm đảm bảo yêu cầu trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, với quy định: “Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó”.

Nguyễn Hiền