Thứ tư, 07/09/2016 - 11:30

Cổ phiếu Eximbank, OCG tiếp tục bị... cảnh báo

Dân trí

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB (của Ngân hàng Eximbank), OCG (của Tập đoàn Đại Dương) và nhiều cổ phiếu của các công ty do chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, đơn vị này đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank (mã chứng khoán: EIB). Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm nay của ngân hàng là 60,7 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2016 là -756,78 tỷ đồng.


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB của Ngân hàng Eximbank

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB của Ngân hàng Eximbank

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB. Sở sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu EIB căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của ngân hàng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cũng tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu OGC (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của công ty này.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là âm 472,35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6 âm 2.229,01 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 16/7, Sở Giao dịch đã ban hành Quyết định số 292 về việc đưa cổ phiếu OGC vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/07/2015 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 của công ty là số âm.

Cùng với hai mã cổ phiếu trên, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cũng tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu VOS (Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam) do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 là -144,03 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -297,90 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 kể từ ngày 7/4/2016.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cũng tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PTL của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Tại BCTC soát xét 6 tháng năm 2016 hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -26,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là -169,75 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 30/06, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.

Nguyễn Hiền