1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Eximbank lại hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Minh Quốc vừa ký nghị quyết về việc hoãn đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 2/8 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn.

Theo lý giải của ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank): Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát lại một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông để báo cáo trước khi NHNN phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Do đó, dựa trên văn bản của NHNN mà Eximbank nhận được sáng nay 29/7, HĐQT Eximbank đã tổ chức cuộc họp ngay lập tức và ra nghị quyết 374 về việc hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 2/8 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau.

Cùng với đó, Chủ tịch Lê Minh Quốc giao ban điều hành, chánh văn phòng HĐQT, giám đốc các khối, khu vực, giám đốc, trưởng phòng, trung tâm tại hội sở triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Ông Quốc cho biết, HĐQT Eximbank sẽ cố gắng hoàn tất sớm nhất yêu cầu của NHNN và sẽ thông báo ngày giờ cụ thể phù hợp cho việc tổ chức lại ĐHĐCĐ bất thường.


Eximbank lại hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank lại hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường

Theo tài liệu cổ đông mà ngân hàng này phát đi trước đó, Eximbank đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự của 8 ứng viên dự kiến bổ sung vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cổ đông đề cử, ứng cử, hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng sẽ xem xét và trình xin ý kiến NHNN thông qua.

Ngân hàng này cũng đã quyết định thành lập “Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank” để chuẩn bị cho đại hội cổ đông lần 3 diễn ra vào ngày 2/8 tới đây.

Các thành viên trong Ban thẩm tra gồm có: ông Trần Lê Quyết - Trưởng ban; bà Lê Thị Hoa - Phó trưởng ban; ông Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên; ông Lê Dũng Sĩ - Ủy viên. Theo đó, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền huy động bộ phận giúp việc là CBNV Eximbank được trang bị hệ thống máy tính, máy in, máy quét để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Eximbank cũng gửi tờ trình cổ đông về mức thù lao của HĐQT năm 2016 là 10 tỷ đồng. Theo tờ trình, trong năm 2016, HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) cần tập trung thiết lập và thực thi các đề án tái cấu trúc và phát triển chiến lược Eximbank trong ngắn, trung và dài hạn nhằm phát triển Eximbank minh bạch, ổn định và vững mạnh.

HĐQT Eximbank cũng trình kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2016 với tổng tài sản là 134.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015; huy động vốn là 108.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2015; tăng trưởng tín dụng 100.000 tỷ đồng, tăng 4%; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng, nợ xấu dưới 3%.

Trước đó, vào ngày 24/5, Eximbank đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2. Tuy nhiên, xuyên suốt buổi đại hội là hình ảnh những cổ đông lớn tiếng, nặng lời, thậm chí sỉ vả các thành viên chủ tọa đoàn. Không ít cổ đông nháo nhào lên trên để “ăn thua đủ”, “cướp diễn đàn” - một hình ảnh rất xấu về văn hóa đại hội cổ đông và cũng làm xấu đi hình ảnh của người Việt trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

An Hạ