1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

EVN sẽ thành lập các Tổng Công ty phân phối điện

(Dân trí) - EVN xây dựng, trình Thủ tướng trong quý III/2009 Đề án thành lập các Tổng Công ty phân phối điện theo mô hình công ty mẹ - công ty con là yêu cầu của Thủ tướng liên quan tới Đề án tái cơ cấu ngành điện.

EVN sẽ thành lập các Tổng Công ty phân phối điện - 1
Việc tái cơ cấu ngành điện phải bảo đảm cung cấp điện an toàn và có chất lượng cao.
 
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Chính phủ kết luận: Việc tái cơ cấu ngành điện phải bảo đảm cung cấp điện an toàn, có chất lượng cao;
 
Từng bước thực hiện cơ chế thị trường đối với ngành điện, giá bán điện phải tạo điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành điện, trong đó các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục vai trò chủ đạo.
 
Về các dự án nguồn điện, Bộ Công Thương rà soát việc thực hiện các dự án nguồn điện. Đối với các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng triển khai thì giao cho chủ đầu tư khác thực hiện, các dự án chưa có chủ đầu tư thì khẩn trương tìm chủ đầu tư để thực hiện bảo đảm tiến độ.
 
Ưu tiên lựa chọn các chủ đầu tư là tập đoàn điện lực Việt Nam, tập đoàn dầu khí Việt Nam, tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.
 
Bộ Công Thương chủ trì xây dựng cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, chỉ thực hiện bù giá cho các hộ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, các hộ nghèo và một số đối tượng đặc biệt khác.
 
EVN chủ trì việc xây dựng đề án tổ chức lại các đơn vị phát điện thành các công ty phát điện độc lập. Trong đó, cần chú ý đến quy mô, loại hình công nghệ, vấn đề tài chính, lộ trình, có hiệu quả kinh tế… trình Thủ tướng quyết định trong tháng I/2010.
 
Lan Hương