e-GP là con đường tất yếu của minh bạch và hiệu quả

Dân trí Sau hơn một năm thực hiện đấu thầu qua mạng (e-GP) theo lộ trình quy định, ông Nguyễn Đăng Trương - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về xu hướng đẩy mạnh e-GP, bước đi như thế nào và sự phối hợp ra sao để phát triển e-GP theo một hướng đi đúng đắn, minh bạch và hiệu quả.

Cục trưởng nhận định như thế nào về vai trò của đấu thầu qua mạng trong việc góp phần triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu?

Đấu thầu qua mạng là việc tin học hóa các bước trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu, công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu.

Kinh nghiệm triển khai đấu thầu trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, đấu thầu qua mạng là công cụ hữu hiệu nhất để tăng cường hiệu quả mua sắm công của chính phủ thể hiện ở các chỉ tiêu về tăng tính cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm cao, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí đi lại, chi phí in ấn của nhà thầu, bên mời thầu. Khi đấu thầu qua mạng được áp dụng rộng rãi, chi phí xã hội, chi phí doanh nghiệp sẽ giảm rất lớn.

Nhà thầu không cần phải di chuyển từ Bắc vào Nam hoặc đến các địa điểm xa xôi để nộp hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu có cơ hội tiếp cận thông tin đấu thầu, tham dự thầu ngang bằng nhau thông qua kết nối Internet đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, loại bỏ tình trạng ngăn cản nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, thông thầu, quân xanh, quân đỏ xuất hiện tại một số gói thầu đấu thầu truyền thống hiện nay.


Ông Nguyễn Đăng Trương - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Đăng Trương - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Việc xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn góp phần quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu nâng cao khả năng giám sát, thống kê hiệu quả công tác đấu thầu.

Đánh giá của Cục trưởng về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trong thời gian qua?

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC (TTLT07), cả nước có 3.327 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với tổng giá trị gói thầu là 3.020 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 2.720 tỷ đồng, một số gói thầu có giá trúng thầu tiết kiệm so với giá gói thầu từ 50 đến 60%.

Kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2016 có những tín hiệu khả quan, số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm đầu tiên áp dụng chính thức đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước bằng cả giai đoạn 2009 - 2015 cộng lại. Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng đang tăng lên nhanh chóng, theo thống kê, số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong 06 tháng đầu năm 2017 là 3.700 gói, cao hơn cả năm 2016.

Với đà tăng trưởng này, dự đoán số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2017 sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba năm 2016.

Xin Cục trưởng cho biết những thuận lợi, lợi ích cũng như khó khăn gặp phải trong việc triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam?

Triển khai đấu thầu qua mạng trong thời gian qua gặp nhiều thuận lợi nhờ nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, thể hiện ở Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Các bộ, ban, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.

Có thể nhìn thấy rõ các bộ, ban, ngành, địa phương nào quyết liệt đôn đốc, giám sát triển khai chặt chẽ thì tỷ lệ đấu thầu qua mạng tăng rõ rệt; các bộ, ban, ngành, địa phương nào không quyết tâm, cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng thì thường nêu ra các trở ngại, khó khăn và số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng rất thấp, thậm chí chưa thực hiện gói nào.

Có một số khó khăn trong triển khai đấu thầu qua mạng hiện nay. Một là, do mới bắt buộc áp dụng chính thức từ năm 2016 nên nhiều nhà thầu chưa nắm bắt được cơ hội tham gia cạnh tranh sòng phẳng đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng nên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng còn chưa cao.

Hai là, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại được phát triển trên nền tảng công nghệ của Hệ thống KONEPS do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ từ năm 2009 nên người dùng còn gặp một số trở ngại khi thao tác trên Hệ thống.

Ba là, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành các mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, chưa có các mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu xây lắp, dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu qua mạng.

Cục Quản lý đấu thầu đang quyết liệt đưa ra các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong quá trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

Để phát huy những thành quả đạt được bước đầu và khắc phục khó khăn nhằm đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, theo Cục trưởng, cần có những giải pháp đột phá nào?

Quyết tâm chính trị của người đứng đầu và sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan hữu quan trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành để đôn đốc, giám sát áp dụng đấu thầu qua mạng đóng vai trò rất quan trọng. Tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng do một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban nhằm tăng cường sự phối hợp kịp thời giữa các bộ, ngành, địa phương giúp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của đấu thầu qua mạng.

Đầu tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện công khai thông tin trong đấu thầu và thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

Để giải quyết triệt để các khó khăn hiện tại về mặt kỹ thuật của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu đang khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP) để xây dựng Hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể sử dụng công nghệ hiện đại với đầy đủ các chức năng. Dự kiến lựa chọn thành công nhà đầu tư trong Quý I/2018.

Bên cạnh đó, để tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng, công tác truyền thông thay đổi thói quen và nhận thức của các bên liên quan chủ chốt bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cũng cần được đẩy mạnh.

Trong thời gian tới, chủ trương, kế hoạch thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng như thế nào, thưa Cục trưởng?

Trong thời gian tới, Cục Quản lý đấu thầu sẽ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó hướng dẫn cụ thể các bước lựa chọn nhà thầu qua mạng và các mẫu hồ sơ mời thầu được số hóa dưới dạng webform đối với gói thầu hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu qua mạng.

Song song với việc ban hành các thông tư về đấu thầu qua mạng, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu liên tục nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống hiện tại để khắc phục các khó khăn về kỹ thuật như dung lượng tệp tin dự thầu, cải thiện giao diện thân thiện với người dùng.

Để mở rộng phạm vi áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, Cục Quản lý đấu thầu đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ của ADB/WB. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của ADB và WB trong quá trình triển khai đấu thầu qua mạng góp phần thúc đẩy các đối tác phát triển, các nhà tài trợ khác sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho các gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ của họ và là động lực để đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu đang xây dựng hệ thống giám sát, thống kê công tác đấu thầu, hệ thống danh mục sản phẩm e-catalogue và tích cực tham gia “Sáng kiến về hợp đồng công khai” do Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về công khai hợp đồng và WB triển khai. Trong tương lai không xa, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của các gói thầu sẽ được công khai chi tiết hơn; năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cũng như lịch sử tham gia đấu thầu và quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu sẽ được thống kê, công khai và uy tín của nhà thầu sẽ được đánh giá bởi các bên liên quan như các chủ đầu tư, người dân khu vực thực hiện dự án, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, Hiệp hội Nhà thầu tư vấn xây dựng...

T.Linh - H.Liên thực hiện

MỚI NHẤT
Thành công của Eurowindow: Giá trị của chiến lược đúng đắn
Thành công của Eurowindow: Giá trị của chiến lược đúng đắn

Năm 2016-2017, Eurowindow liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nhiều thành tích rực rỡ như: 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia, top 100 nơi làm việc tốt nhất, 2 lần nhận cờ thi đua của Chính phủ, top 10 Vật liệu xây dựng tiêu biểu, top 10 thương hiệu tiêu biểu Hội nhập Châu Á Thái Bình Dương… và nhiều giải thưởng của tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Thứ năm, 24/08/2017 - 01:00

4 thách thức về năng lượng mà Việt Nam đang đối mặt
4 thách thức về năng lượng mà Việt Nam đang đối mặt

(Dân trí) - Thực trạng năng lượng hiện nay đặt ra 4 thách thức cho hệ thống năng lượng bền vững của Việt Nam, bao gồm: Cung cấp năng lượng tin cậy; giá cả hợp lý; bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Thứ năm, 24/08/2017 - 12:11

Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Từ hoành tráng ngàn tỷ đến vòng lao lý
Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Từ hoành tráng ngàn tỷ đến vòng lao lý

Chiếc ghế lãnh đạo của các tập đoàn tên tuổi như dầu khí, điện lực, than khoáng sản, đóng tàu, vận tải biển,... không nói ai cũng hiểu là đầy quyền lực. Nhưng ngay cả khi "ghế nóng" hoàn thành sứ mệnh của mình thì trách nhiệm của người từng ngồi trên đó chẳng dễ gì buông bỏ.

Thứ năm, 24/08/2017 - 11:11

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch:"Đã có cảnh báo BOT là rủi ro tham nhũng lớn nhất"
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch:"Đã có cảnh báo BOT là rủi ro tham nhũng lớn nhất"

(Dân trí) - Bên lề một cuộc tọa đàm hôm qua (23/8), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nói rằng: "Thế giới đã cảnh báo các dự án BOT, nếu làm đúng, làm tốt rất có lợi cho mọi quốc gia. Nhưng nếu làm không tốt, nới lỏng thì rủi ro tham nhũng là lớn nhất trong các loại tham nhũng"

Thứ năm, 24/08/2017 - 08:00

Bất thường chuyện doanh nghiệp bút phê "buồn cười quá" gửi Thủ tướng
Bất thường chuyện doanh nghiệp bút phê "buồn cười quá" gửi Thủ tướng

(Dân trí) - Viện lý do văn bản đề nghị của mình gửi Thủ tướng chưa được xem xét lại bị chuyển cho Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đơn vị có chuyên môn thẩm định, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo (Hà Nội) đã có bút phê "Buồn cười quá" gửi Thủ tướng.

Thứ năm, 24/08/2017 - 07:15

Dinh thự xanh giữa lòng Hà Nội
Dinh thự xanh giữa lòng Hà Nội

Trong nhịp sống hối hả tại nhiều đô thị lớn, việc tìm đến không gian sống xanh, hòa mình cùng thiên nhiên, riêng tư và yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng luôn là mơ ước của nhiều gia đình.

Thứ năm, 24/08/2017 - 07:00

Yếu tố “vì con người” ở doanh nghiệp 95% công nhân nộp thuế thu nhập
Yếu tố “vì con người” ở doanh nghiệp 95% công nhân nộp thuế thu nhập

Từ một nhà máy nhựa nhỏ ít ai biết, trở thành một doanh nghiệp có doanh thu trăm triệu USD mỗi năm, thu nhập bình quân mỗi công nhân từ 13 - 15 triệu đồng/ tháng, “bí kíp” thành công của doanh nghiệp này là phương châm “vì con người”.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:50

Bão Hato khiến thị trường chứng khoán Hong Kong tê liệt
Bão Hato khiến thị trường chứng khoán Hong Kong tê liệt

(Dân trí) - Cơn bão Hato đạt cấp 10 đổ bộ vào Hong Kong, trung tâm tài chính châu Á với gió và mưa lớn gây lũ lụt và làm đổ nhiều cây cối, buộc thị trường chứng khoán tạm dừng hoạt động và hầu hết các doanh nghiệp ở đây phải đóng cửa.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:36

Lavila Đông Sài Gòn: Nguồn thu bền vững từ biệt thự mặt tiền kiểu mới
Lavila Đông Sài Gòn: Nguồn thu bền vững từ biệt thự mặt tiền kiểu mới

Nếu đã từng chứng kiến và theo dõi sự hình thành và phát triển của những khu dân cư, khu đô thị mới tại TP.HCM, các nhà đầu tư đều thừa nhận rằng, những khu đô thị dù hình thành hơn 20 năm như Phú Mỹ Hưng nhưng nơi giao thương tốt nhất vẫn là những trục đường chính. Với vị trí đắc địa tại điểm giao nhau của hai trục đường chính khu đô thị mới Cát Lái, Quận 2, nơi dự kiến sẽ có 50.000 dân, có thể nói Lavila Đông Sài Gòn chính là cơ hội đầu tư hiếm thấy bởi sự sinh lời chắc chắn và bền vững theo thời gian.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:20

Hé lộ về lợi nhuận của nhà đầu tư BOT
Hé lộ về lợi nhuận của nhà đầu tư BOT

(Dân trí) - Toàn quốc hiện có 88 trạm thu phí BOT, trong đó 70 trạm đang thu. Với việc huy động vốn tư nhân làm dự án, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở phần vốn chủ sở hữu, với tỷ suất trung bình khoảng 11- 12%/năm.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:18

Những tiện ích hàng đầu tại dự án Lakeside Palace
Những tiện ích hàng đầu tại dự án Lakeside Palace

Lakesisde Palace hiện là một trong những dự án đầu tiên và quan trọng đóng góp cho sự phát triển của khu vực trung tâm Tây Bắc Đà Nẵng, đồng thời cũng là dự án “ghi điểm” cao trong sự tin tưởng của khách hàng.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:15

Mua mẻ tằm tươi sống lúc nhúc về ăn: Đại bổ như sâm
Mua mẻ tằm tươi sống lúc nhúc về ăn: Đại bổ như sâm

Được quảng cáo như một loại thực phẩm siêu chức năng, thậm chí tốt hơn cả sâm nhung, ăn lại có vị bùi, béo ngậy và thơm ngon nên con tằm tươi sống đang được người dân Hà thành săn mua về chế biến thành đủ món.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng Chính phủ “lệnh” hoàn thiện khung pháp lý để xử lý tiền ảo
Thủ tướng Chính phủ “lệnh” hoàn thiện khung pháp lý để xử lý tiền ảo

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Thứ tư, 23/08/2017 - 09:06

Khốn đốn vì hơn 23.000 con cá bớp nuôi đồng loạt chết
Khốn đốn vì hơn 23.000 con cá bớp nuôi đồng loạt chết

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người dân nuôi cá bớp trong lồng bè trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lâm cảnh khốn đốn do cá bớp bất ngờ chết hàng loạt, ước tính thiệt hại lên tới cả tỷ đồng.

Thứ tư, 23/08/2017 - 08:08

Uber tăng giá cước tại TPHCM từ ngày mai
Uber tăng giá cước tại TPHCM từ ngày mai

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày mai (24/8), Uber Việt Nam sẽ tăng giá cước vận chuyển hành khách tại TPHCM. Theo đó, giá cước UberX sẽ tăng thêm 1.500 đồng/km, phí hủy chuyến là 15.000 đồng. Đại diện Uber Việt Nam đã xác nhận thông tin này với PV Dân trí.

Thứ tư, 23/08/2017 - 07:00

​Vinamilk - Thương hiệu sữa tươi dẫn đầu thị trường Việt Nam
​Vinamilk - Thương hiệu sữa tươi dẫn đầu thị trường Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk đứng đầu về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra trong phân khúc nhóm các nhãn hiệu sữa tươi từ năm 2015 đến nay.

Thứ tư, 23/08/2017 - 06:19

Cần Thơ: Khách hàng trúng thưởng vietlott  tặng  lại điểm bán 100 triệu đồng
Cần Thơ: Khách hàng trúng thưởng vietlott tặng lại điểm bán 100 triệu đồng

(Dân trí) - Sau gần 20 năm đến Cần Thơ lập nghiệp, ông H. làm nghề thợ máy, quê Bảo Lộc (Lâm Đồng) may mắn trúng giải độc đắc của Vietlott. Tại lễ nhận thưởng, ông H. tặng 300 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Cần Thơ và tặng điểm bán hàng 100 triệu đồng.

Thứ tư, 23/08/2017 - 05:56

Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về phong giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn
Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về phong giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn

(Dân trí) - Chiều ngày 23/8, Bộ Công Thương phát đi thông tin cho biết, Bộ vừa yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam báo cáo về việc tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn.

Thứ tư, 23/08/2017 - 03:38

Mộng làm tỷ phú, dân Tam Đảo bỏ vải, ồ ạt trồng sưa đỏ
Mộng làm tỷ phú, dân Tam Đảo bỏ vải, ồ ạt trồng sưa đỏ

(Dân trí) - Cách đây chục năm, khi cơn sốt sưa đỏ tràn qua vùng quê nghèo Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), nhiều nông dân có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc sau một đêm thành tỉ phú. Hiệu ứng sưa đỏ, đã khiến cho dân làng Chanh, xã Tam Quan đua nhau bỏ cây vải để trồng sưa.

Thứ tư, 23/08/2017 - 02:24

Trạm thu phí 8 km: “Đầu tư như vậy là hơi ít”
Trạm thu phí 8 km: “Đầu tư như vậy là hơi ít”

Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.5 cho rằng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 (Cico 501) chỉ làm 8km rồi đặt trạm thu phí BOT là “hơi ít”.

Thứ tư, 23/08/2017 - 02:20

Doanh nghiệp "ngợp thở" vì kiểm tra, các bộ giúp ai phát triển, bóp chặt cái gì?
Doanh nghiệp "ngợp thở" vì kiểm tra, các bộ giúp ai phát triển, bóp chặt cái gì?

(Dân trí) - Doanh nghiệp nào cũng kêu ngợp thở vì bị kiểm tra, nhưng sau những tiếng kêu ấy, tưởng chừng kiểm soát chặt nhưng hàng lậu, hàng giả tràn lan. Cách quản lý của các bộ giúp ai phát triển và bóp chặt cái gì?

Thứ tư, 23/08/2017 - 02:08

Nợ thuế của Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước
Nợ thuế của Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước

(Dân trí) - Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, Hà Nội đứng đầu trong danh sách với chỉ tiêu giao thu nợ là trên 17.000 tỷ đồng. Tiếp theo là TPHCM với chỉ tiêu trên 11.000 tỷ đồng.

Thứ tư, 23/08/2017 - 01:30

Chia sẻ kinh nghiệm: Những tiện nghi “duy nhất chỉ có tại The Grand Hồ Tràm Strip”
Chia sẻ kinh nghiệm: Những tiện nghi “duy nhất chỉ có tại The Grand Hồ Tràm Strip”

Xe di chuyển miễn phí, phòng nghỉ thông nhau, nhạc nước hoành tráng, không gian mua sắm tiện nghi, ẩm thực quốc tế đa dạng phong phú, nhiều phương tiện giải trí hấp dẫn và lôi cuốn… là những tiện nghi đặc sắc “chất lừ”chỉ có tại The Grand Hồ Tràm Strip.

Thứ tư, 23/08/2017 - 01:04

"Ngân hàng mất khả năng thanh toán mới kiểm soát đặc biệt là quá chậm!"
"Ngân hàng mất khả năng thanh toán mới kiểm soát đặc biệt là quá chậm!"

(Dân trí) - Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, tổ chức tín dụng (TCTD) "nếu để đến khi mất khả năng thanh toán mới kiểm soát đặc biệt thì e là quá chậm. Mà nếu nhận thấy TCTD có nguy cơ trên, thì phải được đặt vào kiểm soát đặc biệt ngay”.

Thứ tư, 23/08/2017 - 11:22