1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Đóng cửa” việc mua bán khống chứng khoán

(Dân trí) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán không cho khách hàng mua bán khống chứng khoán. Đơn vị này sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý các công ty vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Công văn số 1748/UBCK-QLKD gửi các công ty chứng khoán về việc tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán chỉ được thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Trong khi chưa có quy định thực hiện nghiệp vụ này, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán không thực hiện nghiệp vụ nói trên. UBCKNN sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý các công ty vi phạm theo quy định hiện hành.
 
Được biết, bán khống là giao dịch trong đó nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng khoán khi không có chứng khoán trong tài khoản. Khi thực hiện giao dịch này, nhà đầu tư mong đợi giá sẽ giảm trong tương lai, khi đó họ sẽ mua được chứng khoán với giá thấp hơn và trả cho công ty chứng khoán. Khoản chênh lệch là lợi nhuận của nhà đầu tư, song nếu chứng khoán tăng giá thì sẽ bị lỗ.
 
Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn. Vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó...
 
An Hạ