Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa ký ban hành thông tư gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ 26/4.


Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn thời gian nộp thuế (ảnh minh họa).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 42/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I/2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/7/2012.

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II/2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/10/2012.

Cũng theo thông tư, trường hợp ngày nộp thuế quy định là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2012.

An Hạ