Doanh nghiệp không dùng hết 45% hạn ngạch sẽ bị thu hồi

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho biết như vậy trong hội nghị dệt may vừa diễn ra hôm qua (25/7) tại Hà Nội.

Trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sáu tháng đầu năm chỉ đạt 2,052 tỉ USD trong khi mục tiêu đặt ra cho cả năm là 5 tỉ USD, Bộ trưởng Tuyển cho rằng đây là biện pháp mà liên bộ Thương mại - Công nghiệp sẽ bắt buộc áp dụng để đảm bảo hạn ngạch cho những thương nhân thật sự có năng lực sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu dệt may những tháng cuối năm tăng mạnh hơn.

Một biện pháp nữa cũng sẽ được liên bộ áp dụng là yêu cầu các doanh nghiệp ký quĩ hạn ngạch. Việc ký quĩ sẽ khiến các doanh nghiệp “có trách nhiệm” hơn trong việc sử dụng hạn ngạch. Liên bộ cho biết sẽ trình Chính phủ về việc này để có thêm một công cụ hữu hiệu thúc đẩy thực hiện hạn ngạch có hiệu quả hơn.      

Theo Tuổi trẻ