1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Đọ” thu nhập sếp Công ty Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn: Ai cao hơn?

(Dân trí) - Cả Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn (đều thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba) đã có báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, thưởng năm 2017.

“Đọ” thu nhập sếp Công ty Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn: Ai cao hơn? - 1

Theo báo cáo, Công ty thuốc lá Thăng Long đã chi hơn 273 tỷ đồng trả lương cho 1.370 lao động năm 2017. Bình quân mỗi người lao động tại doanh nghiệp này nhận được thu nhập 20,59 triệu đồng/tháng.

Còn quỹ lương chi cho vị trí quản lý năm 2017 của doanh nghiệp này là gần 4 tỷ đồng.

Trong đó, 10 lãnh đạo chuyên trách có thu nhập bình quân là 41,59 triệu đồng/tháng/người. Còn lại một lãnh đạo không chuyên trách nhận 7,95 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, các “sếp” tại doanh nghiệp này còn được nhận khoản thưởng 138,6 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi lãnh đạo chuyên trách Vinataba nhận khoảng hơn 500 triệu đồng lương, thưởng năm 2017, cao hơn năm 2016.

Công ty Thuốc lá Thăng Long cho biết là do đạt chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động tăng so với kế hoạch nên mức tiền lương bình quân thực hiện đối với cả người lao động và người quản lý năm 2017 đều tăng.

Còn tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, doanh nghiệp này chi gần 567 tỷ đồng chi trả tiền lương cho 2.160 người lao động năm 2017.

Thu nhập bình quân mỗi tháng người lao động tại doanh nghiệp này nhận được là 22,53 triệu đồng, cao hơn so với thu nhập bình quân của Thuốc lá Thăng Long.

Trong khi đó, Thuốc lá Sài Gòn chi hơn 5 tỷ đồng trả lương cho hơn 8 vị trí quản lý. Cùng với quỹ tiền thưởng là 580,9 triệu đồng.

Như vậy, thu nhập bình quân của viên chức quản lý tại công ty này là 50,9 triệu đồng. Năm 2017, mỗi sếp tại công ty này nhận được mức thu nhập bình quân là 610 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập Thuốc lá Thăng Long chi trả.

Theo báo cáo, tổng doanh thu Thuốc lá Sài Gòn đạt 6.934 tỷ đồng năm 2017, tăng 8% so với năm 2016.

Tổng sản lượng tiêu thụ ước đạt 1.765 triệu bao, tăng 6,4% so với năm 2016. Nộp ngân sách khoảng 3.420 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế trong năm có sự tăng trưởng tốt, đạt 346 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó tại báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh được công bố cuối năm 2017, Công ty Thuốc lá Thăng Long cho biết doanh thu (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt trên 6.200 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 3.8%/năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 286 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 228 tỷ đồng…

Nguyễn Khánh

“Đọ” thu nhập sếp Công ty Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn: Ai cao hơn? - 2