Đầu tư chứng khoán lên ngôi, Việt Nam có Sở giao dịch 3.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Sở giao dịch mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại hai sở HSX và HNX, có tên là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Đầu tư chứng khoán lên ngôi, Việt Nam có Sở giao dịch 3.000 tỷ đồng - 1

Trụ sở hiện tại của HNX

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2020 về việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - VNX) trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX).

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân... 

Vốn điều lệ của VNX là 3.000 tỷ đồng và nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HSX. Trong khi đó, vốn điều lệ hiện tại của HSX là 1.200 tỷ đồng và HNX là 750 tỷ đồng.

VNX có nhiệm vụ chính là xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, VNX xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên; giám sát HNX và HSX thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin; quản lý giám sát hai sở giao dịch.

Cũng theo quyết định này, HNX có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...

Còn HSX tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...

Tuy nhiên, hai sở này vẫn giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán, giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, HSX và HNX cũng đầu tư triển khai hệ thống công nghệ thông tin; tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

Việc tổ chức lại hai sở HSX và HNX để thành lập VNX trên cơ sở đầu tư chứng khoán đang "lên ngôi" với số lượng người dân tiếp cận kênh đầu tư ngày càng phổ biến hơn.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 11, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 41.203 tài khoản, vượt qua đỉnh tháng 3/2018 (40.651 tài khoản). Đây cũng là tháng chứng kiến số lượng tài khoản mở mới nhiều nhất lịch sử hơn 20 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lũy kế tới hết tháng 11/2020, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,71 triệu tài khoản, tương đương 2,8% dân số Việt Nam.

Bài liên quan
Đang được quan tâm