Thứ tư, 03/01/2018 - 08:44

Đà Nẵng thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất 300 triệu đồng

Dân trí

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 200 ngàn đồng.

Sở Lao động, Thương binh - Xã hội Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Tết dương lịch 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất:

Đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.355.000 đồng và bình quân người lao động là 6.410.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 300.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.819.000 đồng và bình quân người lao động là 7.826.000 đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất 300 triệu đồng
Đà Nẵng thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất 300 triệu đồng

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.132.000 đồng và bình quân người lao động là 4.471.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 92.995.000 đồng, thấp nhất là 1.008.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.192.000 đồng và bình quân người lao động là 5.828.000 đồng.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất:

Đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng, thấp nhất là 2.000.000 đồng, bình quân là 6.523.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng, bình quân là 11.136.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5.135.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 131.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân là 8.834.000 đồng.

Mức thưởng Tết dương lịch 2018 cao nhất là hơn 35 triệu đồng và thấp nhất là 100 ngàn đồng đều thuộc về doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cũng công bố tiền lương năm 2017 của các doanh nghiệp trả cho người lao động.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: Tiền lương cao nhất 256.747.692 đồng/tháng (thuộc 1 người quản lý ở nhóm doanh nghiệp dân doanh); tiền lương thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng (thuộc các doanh nghiệp dân doanh).

Tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.946.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 6.443.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là 6.138.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.059.000 đồng/tháng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Tiền lương cao nhất 79.185.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.664.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là 6.810.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.582.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.330.000 đồng/tháng.

Khánh Hồng

Đà Nẵng thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất 300 triệu đồng - 2