1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cứ 10 doanh nghiệp được "khai sinh" lại có 6 doanh nghiệp rút lui

Mai Chi

(Dân trí) - Trong 11 tháng qua, bình quân cứ một tháng có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời cũng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 11.943 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 104.500 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 74.000 lao động, giảm 8,3% về số doanh nghiệp, giảm 2,3% về vốn đăng ký và giảm 3,7% về số lao động so với tháng 10.

So với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp thành lập mới tăng 0,3% về số lượng, giảm 30,3% về số vốn đăng ký và giảm 3,4% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng, cả nước còn có 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,6% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cứ 10 doanh nghiệp được khai sinh lại có 6 doanh nghiệp rút lui - 1

4,46 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có 137.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 1,48 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 909.000 người, tăng 30,4% về số doanh nghiệp, tăng 2% về vốn đăng ký và tăng 15,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm nay ở mức 10,8 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2,98 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 46.500 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay đạt mức 4,46 triệu tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng ghi nhận 56.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 40,5% so với 11 tháng năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 194.700, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 11 tháng năm nay có 1.831 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; 33.900 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 19,6% và 102.100 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 35,2%.

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, có 4.006 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, có 5.095 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,3% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ; có 1.422 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,2% và tăng 13,2%.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 70.200 doanh nghiệp, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; gần 45.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,7% và 16.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, cứ mỗi một tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.