Công ty tư nhân đầu tiên bán đấu giá cổ phần ra đại chúng

Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) (“Nam Long”) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phần ra công chúng thông qua hình thức đấu giá.

Giá khởi điểm đấu giá cổ phần được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, tham chiếu trên nguyên tắc chiết khấu 30% trung bình giá mở cửa theo nguồn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tại website www.hsx.vncủa cổ phiếu NLG, trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày HĐQT lựa chọn. Giá khởi điểm này không thấp hơn 120% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (18.573 đồng/cổ phần), nghĩa là không được thấp hơn 22.300 VNĐ/cổ phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Trong các nội dung quan trọng được đại hội thông qua, 80,174% cổ đông đã biểu quyết tán thành phương án chào bán cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá để tăng vốn điều lệ. Đây là lần đầu một công ty tư nhân tại Việt Nam thực hiện chào bán đấu giá cổ phần ra đại chúng, cho thấy sự tự tin của doanh nghiệp vào giá trị thực của cổ phiếu và mức độ minh bạch và uy tín của tổ chức phát hành.


Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Theo phương án đã được Đại hội thông qua, Nam Long sẽ phát hành tối đa 40 triệu cổ phần, tương đương 21,2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần NLG. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ được tham gia đấu giá tối đa của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng.

Giá khởi điểm đấu giá cổ phần được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, tham chiếu trên nguyên tắc chiết khấu 30% trung bình giá mở cửa theo nguồn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tại website www.hsx.vncủa cổ phiếu NLG, trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày HĐQT lựa chọn. Giá khởi điểm này không thấp hơn 120% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (18.573 đồng/cổ phần), nghĩa là không được thấp hơn 22.300 VNĐ/cổ phần. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại:

- Về đầu tư dự án hiện hữu: tiếp tục phát triển 3 dòng sản phẩm chiến lược EHome, Flora, Valora và các khu đô thị quy mô lớn: Mizuki Park, Akari City, Waterpoint…


Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại...

Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại...

- Về kế hoạch mở rộng quỹ đất, Nam Long đang triển khai phát triển 128 ha đất với giá trị hơn 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, trong suốt quá trình phát triển của mình, Nam Long còn 399 ha đất dự trữ. Kế hoạch sắp tới, công ty sẽ mở rộng khoảng 20 - 50 ha đất mới tại các thành phố lớn TP HCM, Hà Nội và khu vực lân cận để thực hiện các sản phẩm Flora, Ehome, Valora, dự kiến triển khai đến 2022.

- Về việc đầu tư BĐS thương mại, Nam Long sẽ cung cấp các tiện ích nhằm tăng thêm giá trị cho BĐS nhà ở tại dự án Mizuki Park (Nguyên Sơn); Akari City (Hoàng Nam) như khu nhà trẻ, trường học và khu thương mại, phục vụ chiến lược trung hạn của Tập đoàn; duy trì doanh thu ổn định, tối đa hóa tỷ lệ khai thác và tạo ra doanh thu định kỳ đạt 5 triệu USD vào năm 2022. Ở mục tiêu xa hơn, lĩnh vực này sẽ đóng góp 30% vào lợi nhuận của tập đoàn vào năm 2030.